Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Víme, že otisky rukou máme každý jiné

Víme, že otisky rukou máme každý jiné

Museli jsme být potichu, aby bylo slyšet telefon nebo vysílačku

Museli jsme být potichu, aby bylo slyšet telefon nebo vysílačku

Pomazlili jsme se s plyšovými maskoty české a německé policie a už honem do školy

Pomazlili jsme se s plyšovými maskoty české a německé policie a už honem do školy


Stránka