eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Jako první vlítli do třídy čerti

Jako první vlítli do třídy čerti

Měli s sebou rozchechtanou čertici

Měli s sebou rozchechtanou čertici

Čertice svým smíchem postupně nakazila ostatní

Čertice svým smíchem postupně nakazila ostatní

Mikuláš byl velký a budil respekt

Mikuláš byl velký a budil respekt

Za pěknou písničku jsme byli odměněni

Za pěknou písničku jsme byli odměněni

Každému se na lavici objevila čokoládová figurka čerta a Mikuláše

Každému se na lavici objevila čokoládová figurka čerta a Mikuláše

S rozdáváním sladkostí pomáhal i anděl

S rozdáváním sladkostí pomáhal i anděl

Tento andílek nám ze zlaté mošny rozdával vánoční mince

Tento andílek nám ze zlaté mošny rozdával vánoční mince

To je dobrot!

To je dobrot!

Kdopak to znovu zvoní u našich dveří?

Kdopak to znovu zvoní u našich dveří?

Podle paní učitelky Wiedenové jsme poznali, že to jsou druháčci

Podle paní učitelky Wiedenové jsme poznali, že to jsou druháčci

Čertíkům se naše holčičky moc líbily

Čertíkům se naše holčičky moc líbily


Stránka