Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Městská policie k nám poslala dvě policistky, které nám předváděly různé situace ze života

Městská policie k nám poslala dvě policistky, které nám předváděly různé situace ze života

Nejprve jsme se věnovali dopravní výchově

Nejprve jsme se věnovali dopravní výchově

Zvládli jsme sestavit semafor pro chodce i pro řidiče

Zvládli jsme sestavit semafor pro chodce i pro řidiče

Rozhlížení před přechodem nám nejprve předvedly policistky

Rozhlížení před přechodem nám nejprve předvedly policistky

Pak všechny děti předvedly, jak přecházíme silnici

Pak všechny děti předvedly, jak přecházíme silnici

Povídali jsme si i o cyklistech

Povídali jsme si i o cyklistech

Petřík nám předvedl správné vybavení kola i cyklisty

Petřík nám předvedl správné vybavení kola i cyklisty

Potom jsme hráli situace, které nás mohou potkat na ulici

Potom jsme hráli situace, které nás mohou potkat na ulici

Jak se zachovat, když se s námi chce bavit cizí člověk

Jak se zachovat, když se s námi chce bavit cizí člověk

Co dělat, abychom se neocitli v cizím autě

Co dělat, abychom se neocitli v cizím autě

Jak můžeme přivolat pomoc

Jak můžeme přivolat pomoc

Zkusili jsme, jak takový rozhovor probíhá

Zkusili jsme, jak takový rozhovor probíhá


Stránka