Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Hráli jsme na nástroje známé i neznámé

Hráli jsme na nástroje známé i neznámé

Při doprovodu zvuků a tónů skřítek cestoval do neznámých zemí

Při doprovodu zvuků a tónů skřítek cestoval do neznámých zemí

Také jsme mu na cestu vyrobili potřebné věci

Také jsme mu na cestu vyrobili potřebné věci

Tanec lesních víl nás zvedl ze židlí

Tanec lesních víl nás zvedl ze židlí

Návrat skřítka jsme oslavili tancem s rodiči

Návrat skřítka jsme oslavili tancem s rodiči

Tanec to byl opravdu veselý a divoký

Tanec to byl opravdu veselý a divoký

Ukolébavka nás poslala do postýlek

Ukolébavka nás poslala do postýlek

Před spaním se četla pohádka (samozřejmě o skřítkovi)

Před spaním se četla pohádka (samozřejmě o skřítkovi)

Druhý den nás pohádkový skřítek pozval do čtrnácti pohádek

Druhý den nás pohádkový skřítek pozval do čtrnácti pohádek

Pohádková cesta vedla celým hotelem - kde byl na dveřích skřítek, tam nás čekaly pohádkové postavy a úkoly (zde bylo peklo)

Pohádková cesta vedla celým hotelem - kde byl na dveřích skřítek, tam nás čekaly pohádkové postavy a úkoly (zde bylo peklo)

Cesta k čertům rychle klesala do hlubin

Cesta k čertům rychle klesala do hlubin

S čerticí si každý musel zahrát kostky, jinak ho nepustila

S čerticí si každý musel zahrát kostky, jinak ho nepustila


Stránka