Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Besedu zahájil ředitel školy Miloš Zelenka

Besedu zahájil ředitel školy Miloš Zelenka

 

Zleva: Vladimír Šmíd, Petr Ďurica, Jindřich Tomášek, Karel Mrázek

Zleva: Vladimír Šmíd, Petr Ďurica, Jindřich Tomášek, Karel Mrázek

 

Besedu doprovázely autentické záběry na videu

Besedu doprovázely autentické záběry na videu

Žáci připravili nástěnky z dobových materiálů

Žáci připravili nástěnky z dobových materiálů

 

 

 

 

 

 


Stránka