eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Průvod z Havlíčkovky na Heyrovského se už chystá

Průvod z Havlíčkovky na Heyrovského se už chystá

Přípravy ve 3.C

Přípravy ve 3.C

Přípravy v 5.D

Přípravy v 5.D

Dvě Pipi Dlouhé punčochy ze 7.C

Dvě Pipi Dlouhé punčochy ze 7.C

Průvod masek vychází

Průvod masek vychází

Masky z 5.C

Masky z 5.C

Pěšky i na vozíku

Pěšky i na vozíku

Vločky jsou na skle i ve vzduchu

Vločky jsou na skle i ve vzduchu

Je zima, ale zahřejeme se

Je zima, ale zahřejeme se

Ukázky masek

Ukázky masek

Pan ředitel přivítal všechny žáky

Pan ředitel přivítal všechny žáky

Maskované vedení školy

Maskované vedení školy


Stránka