eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Kdo je to?

Kdo je to?

Masky ze 3.C

Masky ze 3.C

Zazpíváme si, ať je nám tepleji

Zazpíváme si, ať je nám tepleji

Přehlídka masek a klobouků před školou

Přehlídka masek a klobouků před školou

Barevné klobouky a masky

Barevné klobouky a masky

Náměstí bylo plné

Náměstí bylo plné

Žádost k panu řediteli o povolení masopustu

Žádost k panu řediteli o povolení masopustu

Pan ředitel povoluje masopustní koledu

Pan ředitel povoluje masopustní koledu

Společný zpěv fašanku

Společný zpěv fašanku

A ještě tanec

A ještě tanec

Kolečko

Kolečko

Maska má úspěch

Maska má úspěch


Stránka