eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

Kdo je to?

Kdo je to?

Masky ze 3.C

Masky ze 3.C

Zazpíváme si, ať je nám tepleji

Zazpíváme si, ať je nám tepleji

Přehlídka masek a klobouků před školou

Přehlídka masek a klobouků před školou

Barevné klobouky a masky

Barevné klobouky a masky

Náměstí bylo plné

Náměstí bylo plné

Žádost k panu řediteli o povolení masopustu

Žádost k panu řediteli o povolení masopustu

Pan ředitel povoluje masopustní koledu

Pan ředitel povoluje masopustní koledu

Společný zpěv fašanku

Společný zpěv fašanku

A ještě tanec

A ještě tanec

Kolečko

Kolečko

Maska má úspěch

Maska má úspěch


Stránka