eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Viděli jsme pěkné klobouky

Viděli jsme pěkné klobouky

Vysvětlování masopustních zvyků

Vysvětlování masopustních zvyků

Zahrála dechová kapela pana Zástavy

Zahrála dechová kapela pana Zástavy

Tanec "kolečka"

Tanec "kolečka"

Přípravka se svými maskami a klobouky

Přípravka se svými maskami a klobouky

Společné foto

Společné foto

Průvod vyrazil

Průvod vyrazil

Krásné masky mají i paní učitelky

Krásné masky mají i paní učitelky

Průvod po sídlišti vede kapela

Průvod po sídlišti vede kapela

Dechová kapela pana Zástavy v čele průvodu

Dechová kapela pana Zástavy v čele průvodu

Průvod bude dlouhý

Průvod bude dlouhý

Děti si vyrobily barevné klobouky

Děti si vyrobily barevné klobouky


Stránka