eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Pokračujeme v průvodu

Pokračujeme v průvodu

Průvod masek

Průvod masek

Vesele i v zimě

Vesele i v zimě

Náš průvod zatarasil i veřejnou dopravu

Náš průvod zatarasil i veřejnou dopravu

Průvod s kapelou v čele prochází sídlištěm

Průvod s kapelou v čele prochází sídlištěm

Zima nám nevadí

Zima nám nevadí

Kapela hraje a vede průvod zpátky ke škole

Kapela hraje a vede průvod zpátky ke škole

Kolemjdoucí obdivovali barevný průvod masek

Kolemjdoucí obdivovali barevný průvod masek

"Klobouk" pana učitele zářil všemi barvami

"Klobouk" pana učitele zářil všemi barvami

Obří klobouk 9.C

Obří klobouk 9.C

Vyhodnocení klobouků

Vyhodnocení klobouků

Pan ředitel zve všechny na koštování

Pan ředitel zve všechny na koštování


Stránka