eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

I sluníčko se umoudřilo a rozzářilo barvy na kostýmech

I sluníčko se umoudřilo a rozzářilo barvy na kostýmech

Zakončení masopustní veselice

Zakončení masopustní veselice

Koštování v hale

Koštování v hale

Je to dobré

Je to dobré


Stránka