eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

I sluníčko se umoudřilo a rozzářilo barvy na kostýmech

I sluníčko se umoudřilo a rozzářilo barvy na kostýmech

Zakončení masopustní veselice

Zakončení masopustní veselice

Koštování v hale

Koštování v hale

Je to dobré

Je to dobré


Stránka