Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelky Petra Jandová a Alena Valevská

Paní učitelky Petra Jandová a Alena Valevská

Autorky kulis: Anna Roučková, Lucie Prockertová

Autorky kulis: Anna Roučková, Lucie Prockertová


Stránka