Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

Letos probíhal zápis nově - elektronicky

Letos probíhal zápis nově - elektronicky

 

 

Pěkně se soustředíme

Pěkně se soustředíme

Natáčet přišla i naše dětská televize

Natáčet přišla i naše dětská televize

 

Pro děti byl připraven tým bavičů

Pro děti byl připraven tým bavičů

Přišly i veselé masky

Přišly i veselé masky

 

 

 

Děti si mohly pohrát se svými budoucími spolužáky

Děti si mohly pohrát se svými budoucími spolužáky


Stránka