eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

20. dubna

20. dubna

20. dubna

20. dubna

Příprava pozemku na přidruženou výrobu - bylinkový záhon

Příprava pozemku na přidruženou výrobu - bylinkový záhon

Napravování škod po náletu holubů - dosévání pole

Napravování škod po náletu holubů - dosévání pole

 

VIII.A připravuje bylinkový záhon

VIII.A připravuje bylinkový záhon

 

 

 


Stránka