eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

18. dubna

20. dubna

20. dubna

20. dubna

20. dubna

Příprava pozemku na přidruženou výrobu - bylinkový záhon

Příprava pozemku na přidruženou výrobu - bylinkový záhon

Napravování škod po náletu holubů - dosévání pole

Napravování škod po náletu holubů - dosévání pole

 

VIII.A připravuje bylinkový záhon

VIII.A připravuje bylinkový záhon

 

 

 


Stránka