eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Stránka

 

 

 

 

 

Slavnostní odhalení - 9. května

Slavnostní odhalení - 9. května

 

 

9. května

9. května

 

Bylinkový záhon

Bylinkový záhon

 


Stránka