eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

  • 1

 

První klasy

První klasy

 

 

 

Bylinková zahrádka - kopr

Bylinková zahrádka - kopr

Bylinková zahrádka - petrželka

Bylinková zahrádka - petrželka

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1