eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

  • 1

Adélka Novotná

Adélka Novotná

Eliška Koudelková

Eliška Koudelková

 

Janička Hlavová

Janička Hlavová

Míša Slabyhoud

Míša Slabyhoud

Anička Umlaufová

Anička Umlaufová

Eliška Prokopcová

Eliška Prokopcová

Filip Konrád

Filip Konrád

Ondra Novák

Ondra Novák


Stránka

  • 1