eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

ZTROSKOTANEC
Lukáš Vidoveněc

ZTROSKOTANEC
Lukáš Vidoveněc

ZTROSKOTANEC
Lukáš Vidoveněc

ZTROSKOTANEC
Lukáš Vidoveněc

ROBINSON CRUSOE
Jan Hlaváček

ROBINSON CRUSOE
Jan Hlaváček

ROBINSON CRUSOE
Jan Hlaváček

ROBINSON CRUSOE
Jan Hlaváček

TAJUPLNÝ VESMÍR
Adam Novotný

TAJUPLNÝ VESMÍR
Adam Novotný

TAJUPLNÝ VESMÍR
Adam Novotný

TAJUPLNÝ VESMÍR
Adam Novotný

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

DOBRODRUŽSTVÍ KÁJI HŘIBOJEDA
Viktorie Sasová

PRINCEZNA V KAPCE
Viktorie Sasová

PRINCEZNA V KAPCE
Viktorie Sasová

PRINCEZNA V KAPCE
Viktorie Sasová

PRINCEZNA V KAPCE
Viktorie Sasová


Stránka