eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Stránka

OPERACE RYCHLÁ AKCE
Jan Štěpánek

OPERACE RYCHLÁ AKCE
Jan Štěpánek

OPERACE RYCHLÁ AKCE
Jan Štěpánek

OPERACE RYCHLÁ AKCE
Jan Štěpánek

O UFONOVI Z VESMÍRNÉ GALAXIE
Ondřej Hlaváček

O UFONOVI Z VESMÍRNÉ GALAXIE
Ondřej Hlaváček

O UFONOVI Z VESMÍRNÉ GALAXIE
Ondřej Hlaváček

O UFONOVI Z VESMÍRNÉ GALAXIE
Ondřej Hlaváček

KLÁRA A DROBEČEK
Lucie Basslerová

KLÁRA A DROBEČEK
Lucie Basslerová

KLÁRA A DROBEČEK
Lucie Basslerová

KLÁRA A DROBEČEK
Lucie Basslerová

TROSEČNÍK
Marek Kučera

TROSEČNÍK
Marek Kučera

TROSEČNÍK
Marek Kučera

TROSEČNÍK
Marek Kučera

3 HOLKY NA STOPĚ
Petra Toušková

3 HOLKY NA STOPĚ
Petra Toušková

3 HOLKY NA STOPĚ
Petra Toušková

3 HOLKY NA STOPĚ
Petra Toušková

ABECEDA NENÍ VĚDA
Karolína Smítková

ABECEDA NENÍ VĚDA
Karolína Smítková

ABECEDA NENÍ VĚDA
Karolína Smítková

ABECEDA NENÍ VĚDA
Karolína Smítková


Stránka