Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI INFORMATIKY

Informatika je věda o informacích a jejich zpracování. V současné době bývá často chápána jako věda o zpracování informací na počítačích, neboť se ke zpracování informací používá  téměř výhradně výpočetní technika. Původní význam tohoto pojmu je však širší a zejména v dřívějších dobách nebyl omezen pouze na oblast počítačů.

Primárně se informatika zabývá strukturou, správou, uchováváním, získáváním, šířením a přenosem informací. Také studuje aplikaci informací v organizacích, jejich použití v komunikaci mezi lidmi, organizacemi a informačními systémy.

V našich podmínkách je to především o používání počítače při práci s informacemi.

 Kde najdeš informace, pomoc...

 1. Přehled zadaných úkolů (portfolio) je jediné jednoznačné přehledné vodítko pro práci v předmětu informatika a jsou zahrnuty VŠECHNY požadované úkoly a práce z předmětu Informatiky. Tvé portfolio najdeš na CISu (http://cis.12zscv.cz).
 2. Učitel je tvůj pomocník, který ti pomáhá poznávat nové věci, vzdělávat se. Proto neváhej ho v případě potřeby oslovit. Pokud v hodině pracujeme společně, řešíme většinou problémy, které se týkají všech ("globální" otázky). Pokud pracujeme samostatně nebo mimo hodinu, rád se budu věnovat tvým konkrétním problémům a otázkám.
 3. Je možné pracovat na počítači i mimo hodiny informatiky. Vždy ve volné učebně, pokud v druhé učebně učím (klikni pro rozvrh malé učebnu a klikni pro rozvrh velké učebnu). Po dohodě je možné v "cizí" hodině informatiky realizovat test, případně dovednosti.
 4. Je možné si dohodnout doučování, pokud máš pocit, že nestačí hodina informatiky. Dohodnuté vyučování nabízím ostatním žákům emailem nebo na FB. Pro tebe je po dohodě doučování závazné.
 5. Pokud na hodině chybíš, všechny potřebné informace zjistíš pomocí elektronických zdrojů (viz níže). Pokud potřebuješ (např. při dlouhodobé absenci) oslov mě a dohodneme se osobně.

 Elektronické zdroje pomoci a informací:

 1. Informační rozcestník je na adrese  http://cis.12zscv.cz. Říkáme mu Centrální informační systém - CIS (školní intranet). K dispozici jsou potřebné aplikace (Portfolia, Classroom, rozvrh, disk, kalendář, suplování, test ap). V horní nabídce najdeš helpdesk (nápovědu). Informace k jednotlivým předmětům najdeš v položce "WEB pro žáky". Skryté položky zpřístupníš kliknutím na "Zobraz vše".
 2. Organizaci informatiky má na starosti studijní systém Classroom (klikni: classroom.google.com). 
 3. Přehled tvého portfolia najdeš v aplikaci "Portfolio" v CISu. portfolia (http://cis.12zscv.cz).
 4. Ve školním emailu (klikni http://mail.12zscv.cz).
 5. Školní Facebookové stránky jsou zde: https://www.facebook.com/12zscv.
 6. Školní evidenční systém (rozvrh hodin, suplování, úkoly, známky, omluvenky). 12zscv.edupage.org
 7. Webových stránky školy jsou zde: www.12zscv.cz

 Porfolio

 1. V aplikaci "Portfolio" si můžeš zobrazit přehled tvých splněných úkolů (testů, dovedností a samostatných prací). V horní části je možnost navolit přehled plnění v aktuálním pololetí (což je podstatné pro hodnocení). Nebo je možné navolit zobrazení tvého portfolia za celou dobu výuky (což je podstatné pro tvé konečné znalosti a dovednosti až opustíš naší školu).
 2. Z přehledu portfolia můžeš jednoduše překliknout na konkrétní úkol v Classroomu.
 3. V dolní části přehledu jsou vysvětlivky k jednotlivým symbolům výpisu.
 4. Portfolio můžeš zpřístupnit i rodičům (případně dalším osobám). V horní části klikni na "Nastavení" a zde je v části "Email rodičů" přesně popsáno jak postupovat.

 Classroom

 1. Do svého kurzu (pro nás je kurz totéž, co třída nebo skupina) se dostaneš zadáním kódu po kliknutí na + vpravo nahoře.
 2. Kód se dozvíš emailem nebo v hodině.
 3. V kurzu najdeš zadání prací do portfolia a další informace. Některé práce můžeš odevzdat přímo uložením nebo nasdílením v příslušném úkolu.
 4. V kurzu vést diskuzi, klást k pracím dotazy, odpovídat na ně nebo jen upozorňovat ostatní na zajímavé informace v souvislosti s konkrétní prací. Komentáře můžeš psát soukromé (vidí pouze učitel) nebo společné (vidí celá skupina).

 Jaké práce v rámci informatiky děláme

 T - testy

Aplikaci na učení a realizaci testů najdeš v CISu ((http://cis.12zscv.cz) Pomocí testů se učíš hlavně teorii. Učit se, zkoušet si je, snažit se chápat správné odpovědi můžeš v hodině i doma. Když již test zvládáš, můžeš jej zkusit v hodině naostro. Pokud se ti povede, potvrdím ti realizaci do tvého portfolia. Před testem mě však informuj, že začínáš. Můžeš ho dělat pouze, pokud jsi v ten den příslušný test vůbec nedělal (ani na ostro, ani na učení).

 S - samostatné práce

Dlouhodobější práce na počítači, na kterých děláš v hodině (ale i na cvičení z informatiky, mimo hodinu informatiky a doma). Co neuděláš v jedné hodině, pokračuješ v další. Zadání najdeš v Classroom. Při práci můžeš sice s ostatními žáky spolupracovat, ale při odevzdání musíš všemu cos udělal(a) rozumět a umět to zopakovat. Práci můžeš odevzdat osobně v hodině nebo do Classroom. Pokud bude potřeba něco doplnit nebo opravit práci si opravíš a pokud je vše v pořádku, potvrdím ti realizaci do tvého portfolia.

 D - dovednosti

Kratší konkrétnější praktické úkoly, které hlavně v hodinách trénuješ. Až se naučíš, jak úkol splnit a předvedeš mi, že již práci umíš, potvrdím ti úkol do tvého portfolia. 

 B - bonusové práce

Práce, které si zadáváš sama (sám), případně se na práci domluvíme. Většinou pokud máš ostatní práce již hotové. Dle vlastního zájmu si zvolíš téma i nástroj (software, aplikaci). Musíš dodržet tyto podmínky:

 • práce tě musí bavit!
 • práce musí mít konkrétní cíl (takže ne například brouzdání na inetu :-)

Pokud máš práci dokončenou, odevzdej ji osobně v hodině nebo v Classromu, případně v hodině. Pokud bude potřeba něco doplnit nebo opravit práci si opravíš a pokud je vše v pořádku, potvrdím ti realizaci do tvého portfolia.

 

Pokud na této stránce chybí informace které potřebuješ, napiš na email: emil.zahalka@12zscv.cz

Emil Zahálka

učitel informatiky