Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 PEDAGOGICKÝ SBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 

JMÉNO FUNKCE, TŘÍDA VYUČUJE POZN.
 MILOŠ ZELENKA  ředitel školy  VO, D  
 MICHAL ŠPERLING  zást. řed.  II.st.  AJ, PČ  vých. poradce (výchovné problémy)
 MONIKA MARGITIČOVÁ  zást. řed. I.st.  F  vých. poradkyně, koordinátorka ŠVP
 MIROSLAVA BERANOVÁ  třídní učitelka 7.B  VV, VO, PČ  
 MIROSLAVA DUBSKÁ  třídní učitelka 9.B  NJ, ČJ  koordinátorka PK a MS humanita
 JANA GOTHOVÁ  třídní učitelka 5.B  1. st. ZŠ  
 ŠTĚPÁNKA HÁJKOVÁ  učitelka  AJ, NJ  
 KATEŘINA HAŠKOVÁ  třídní učitelka 2.B  1. st. ZŠ  
 FILIP JANČÁK  třídní učitel 6.C  AJ, VO  koordinátor PK CJ, metodik prevence
 RADEK JANOUT  třídní učitel 7.A  Z, F, TV  
 JARMILA JEŽILOVÁ  učitelka  AJ, IN  správce www stránek školy
 MARTA KOCHLÖFLOVÁ  třídní učitelka 5.C  1. st. ZŠ  
 MARTINA MARKOVÁ  třídní učitelka 4.C  1. st. ZŠ  koordinátorka PK a MS nauk. před. 1. st.
 JARMILA NEJEZCHLEBOVÁ  třídní učitelka 3.A  1. st. ZŠ  
 JANA PLACHÁ  třídní učitelka 6.A  ČJ, HV  
 IVANA POLÁKOVÁ  třídní učitelka 8.A  M, TV  koordinátorka PK a MS vých. předm.
 JANA PONDĚLÍČKOVÁ  učitelka  Z, TV, VO  
 MARKÉTA PRAVDOVÁ  třídní učitelka 6.B  Z, VO, AJ  
 PAVLÍNA PRETLOVÁ  třídní učitelka 5.A  spec. pedag.  
 MARIE PRUSKAVCOVÁ  třídní učitelka 8.B  M, F, NJ  
 KATEŘINA PRŮŠOVÁ  učitelka  CH, PŘ  koordinátorka PK a MS přír. předm.
 MICHAELA SOJKOVÁ  třídní učitelka 3.B  1. st. ZŠ  
 ROMANA ŠÍCHOVÁ  třídní učitelka 4.B  1. st. ZŠ  
 VLADIMÍR ŠMÍD  učitel  D  
 SIMONA ŠPERLINGOVÁ  třídní učitelka 4.A  1. st. ZŠ  
 VLADIMÍRA THÜROVÁ  třídní učitelka 2.A  1. st. ZŠ  
 KAMILA VACLÍKOVÁ  třídní učitelka 1.A  1. st. ZŠ  vedoucí školní knihovny
 SYLVIE VAŠKOVÁ  učitelka  ČJ, AJ  
 JANA VESELÁ  třídní učitelka 9.A  M, AJ  
 STANISLAVA WIEDENOVÁ  třídní učitelka 1.B  1. st. ZŠ  
 EMIL ZAHÁLKA  učitel  IN  koordinátor MS IT, správce sítě
 PETRA MAKAROVÁ  asist. pedagoga    
 LUCIE SVOBODOVÁ  asist. pedagoga    
 ANNA HRBKOVÁ  asist. pedagoga    
 MIROSLAVA PÝCHOVÁ  vych. ŠD2    asistentka pedagoga
 LENKA KARÁSKOVÁ  vych. ŠD3    asistentka pedagoga
 VLASTA RICHTEROVÁ  vych. ŠD1    
 ANNA SZABÓOVÁ  vych. ŠD4    asistentka pedagoga
 RENATA POTREBUJEŠOVÁ  spec. pedagog    
       
 Externí pracovníci:      
 EVA OPÁLKOVÁ  keramika    

 

 Kontakt na každého pedagoga: jmeno.prijmeni@12zscv.cz