Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 PEDAGOGICKÝ SBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

JMÉNO FUNKCE, TŘÍDA VYUČUJE POZN.
 MILOŠ ZELENKA  ředitel školy  VO, D  
 MONIKA MARGITIČOVÁ zást. ředitele  F  vých. poradkyně, koordinátorka ŠVP
 MIROSLAVA BERANOVÁ  třídní učitelka 8.B  VV, VO, PČ  
 JANA GOTHOVÁ  třídní učitelka 1.B  1. st. ZŠ  
 ŠTĚPÁNKA HÁJKOVÁ  třídní učitelka 6.A  AJ, NJ  
 BLANKA HOUSKOVÁ  učitelka  D  koordinátorka PK a MS humanita, ŠVP
 FILIP JANČÁK  třídní učitel 7.C  AJ, VO
 koord. PK CJ, metod. prev., vých. por.
 RADEK JANOUT  třídní učitel 8.A  Z, TV, NJ  
 JARMILA JEŽILOVÁ  učitelka  AJ, IN  správce www stránek školy
 MARTA KOCHLÖFLOVÁ  třídní učitelka 2.A  1. st. ZŠ  
 IVETA KRÁLOVÁ  učitelka  NJ  
 MICHAELA KUČEROVÁ  učitelka  ČJ, VO, TV  
 MARTINA MARKOVÁ  třídní učitelka 5.C  1. st. ZŠ  koordinátorka PK a MS nauk. před. 1. st.
 JARMILA NEJEZCHLEBOVÁ  třídní učitelka 4.A  1. st. ZŠ  
 JANA PLACHÁ  třídní učitelka 7.A  ČJ, HV  
 IVANA POLÁKOVÁ  třídní učitelka 9.A  M, TV  koordinátorka PK a MS vých. předm.
 JANA PONDĚLÍČKOVÁ  třídní učitelka 6.C  Z, TV, VO  
 MARKÉTA PRAVDOVÁ  třídní učitelka 7.B  Z, VO, AJ  
 PAVLÍNA PRETLOVÁ  třídní učitelka 1.A  spec. pedag.  
 MARIE PRUSKAVCOVÁ  třídní učitelka 9.B  M, F, NJ  
 KATEŘINA PRŮŠOVÁ  učitelka  CH, PŘ  koordinátorka PK a MS přír. předm.
 SVĚTLANA RAŠKOVÁ  učitelka  AJ, M  
 VLASTA RICHTEROVÁ  třídní učitelka 3.B    
 MICHAELA SOJKOVÁ  třídní učitelka 4.B  1. st. ZŠ  
 ROMANA ŠÍCHOVÁ  třídní učitelka 5.B  1. st. ZŠ  
 VLADIMÍR ŠMÍD  učitel  D  
 SIMONA ŠPERLINGOVÁ  třídní učitelka 5.A  1. st. ZŠ  
 VLADIMÍRA THÜROVÁ  třídní učitelka 3.A  1. st. ZŠ  
 KAMILA VACLÍKOVÁ  učitelka  1. st. ZŠ  vedoucí školní knihovny
 SYLVIE VAŠKOVÁ  učitelka  ČJ, AJ  
 JANA VESELÁ  třídní učitelka 6.B  M, AJ  
 STANISLAVA WIEDENOVÁ  třídní učitelka 2.B  1. st. ZŠ  
 EMIL ZAHÁLKA  učitel  IN  koordinátor MS IT, správce sítě
 MARCELA ANDERTOVÁ  asist. pedagoga    
 MILENA NEUMANNOVÁ  asist. pedagoga    
 LUCIE SVOBODOVÁ  asist. pedagoga    
 MIROSLAVA ŠVEIGEROVÁ  asist. pedagoga    
 PETRA MAKAROVÁ  vych. ŠD3    asistentka pedagoga
 MIROSLAVA PÝCHOVÁ  vych. ŠD2    asistentka pedagoga
 ANNA SZABÓOVÁ  vych. ŠD4    asistentka pedagoga
 JANA JIRÁSKOVÁ  vych. ŠD5    asistentka pedagoga
 ILONA MAREŠOVÁ  vych. ŠD1    
 RENATA POTREBUJEŠOVÁ  spec. pedagog    
       
 Externí pracovníci:      
 EVA OPÁLKOVÁ  keramika    

 

 Kontakt na každého pedagoga: jmeno.prijmeni@12zscv.cz