Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
 
Školní metodik prevence Mgr. Filip Jančák
konzultační hodiny středa 14.00 - 16.00
kontakt: filip.jancak@12zscv.cz
- poradenství v oblasti prevence a řešení problému návykových látek
 
ke stažení:                                                                                                     
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE (ŠPS)
 
I v letošním roce je naše škola zapojena do programu preventivní skupiny LINKS                                                                                                  
 
Důležitá telefonní čísla pro vaši potřebu:
Linka bezpečí - 800 155 555 primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě
Linka vzkaz domů - 800 111 113, 724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání
Rodičovská linka - 283 852 222 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy
Internetová linka bezpečí - ilb@linkabezpeci.cz pro děti v nouzi
Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi - http://chat.linkabezpeci.cz
Kontaktní centrum: K-centrum Chomutov, Hálkova 224, tel. 474 652 030
Poradenské služby o návykových látkách: www.odrogach.cz, www.sananim.cz, http://os-svetlo.net
 
Materiály ke stažení:
kyberšikana
drogy
poruchy příjmu potravy
 
Za bezpečnější internet:
Děti ve věku od 12 do 17 let ročně stráví  až 1500 hodin na internetu. Odvykly si mluvit se svými vrstevníky přímo, raději používají sociální sítě. Polovina současných dětí dokonce bere internet jako prostředek k navazování nových známostí. Přitom si ale neuvědomují rizika, kterým se vystavují, když neuváženě sdílí soukromé informace s naprosto neznámými lidmi.
Poštovní spořitelna ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu spouští vzdělávací web Bezpečně-online.cz určený nejen pro děti, ale i jejich rodiče a učitele. Cílem projektu je šířit povědomí o bezpečnějším používání internetu mezi mládeží.
Nový web poskytuje všechny informace o možných nebezpečích internetu a moderních komunikačních technologií.
 
 
I do naší školy dorazil program ŠIK TELEVIZE. Je to centrálně řízený program prevence úrazů, záškoláctví, závislostí a zároveň informační kanál pro budoucí studenty středních škol. Televize je v provozu každý den v 7.30 - 16.00 hod., během vyučovací hodiny je ztišen zvuk, ten se automaticky zesiluje na dobu přestávek.
Více viz www.sikcz.cz.
                                                                                   Miloš Zelenka, ředitel školy
sik_tv