Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

VÝCHOVNÍ PORADCI
 
 Mgr. Michal Šperling
konzultační hodiny středa 14.00 - 16.00, kancelář zástupce ředitele
telefon: 474 628 590
kontakt: michal.sperling@12zscv.cz
- poradenství, prevence a řešení záškoláctví
- profesní poradenství a konzultace, přijímací řízení na střední školy
 
 
 
 Mgr. Monika Margitičová
konzultační hodiny středa 14.00 - 16.00, kancelář zástupce ředitele
(konzultaci je také možné dohodnout individuálně telefonicky, emailem)
telefon: 474 628 590
kontakt: monika.margiticova@12zscv.cz
 
- poradenství a prevence v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků
- spolupráce a poradenství směřovaná k školským poradenským zařízením
-koordinace školních poradenských služeb
 
Poradenství a prevence v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků

Škola při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními v oblati Chomutova i mimo ní. Tato školská poradenská zařízení poskytují odborná vyšetření žáků, doporučení podpůrných opatření a návrhy metod práce s jednotlivými žáky. Zákonní zástupci se mohou obrátit na školní poradeské pracoviště, které zajišťuje primární poradenství jak pro žáky tak pro zákonné zástupce.

Od 1.9.2016 v oblasti inkluzivního vzdělávání došlo k výrazným legislativním změnám, které vycházejí z platnosti vyhlášky č.27 O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH a zákona 561/2004 sb. ve znění zákona č.82/2015 Sb.