Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 


Aktuální informace ze Školy v přírodě Horní Bradlo:

Všechny děti dorazily na místo ubytování v pořádku. Zdravé a veselé. Ubytovaly se a sžívají se s novým prostředím.

a


Švp 1. stupeň - v letošním školním roce nebudeme školu v přírodě pro žáky I. stupně organizovat, informaci o aktivitách tříd (exkurze, vícedenní výlety atd.) podají třídní učitelky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Švp Horní Bradlo - 2. stupeň - garant Mgr.Jana Plachá

Místo:RS Tesla Horní Bradlo

Web: www.modrovic.cz

Smluvní organizátor:CK Star Line - dětské pobyty,s.r.o.

Vedoucí Švp: Mgr.Jana Plachá,tel. 604 272 385, jana.placha@12zscv.cz

určeno pro žáky 6. - 9.roč. -  kapacita 180 míst

Termín konání: 29.4.2019 - 5.5.2019

Cena: jednorázová platba 3530 - zahrnuje ubytování,stravu,přepravu,odměnu a režii vychovatelů,zdravotníka a nočního hlídače

Platba: do 28.2.2019 (celá částka) na účet školy 9532441/0100,VS 6 (povinný údaj)

Do zprávy pro příjemce - jméno dítěte + třída

Posudek o zdravotní způsobilosti (vyjádření lékaře) má od 12.3.2018 platnost 2 roky

 

Další informace budou vkládány dle potřeby

Ke stažení: lékářský posudek, bezinfekčnost, seznam doporučených věcí

lekarsky posudek_ke stažení

bezinfekčnost_ke stažení

seznam doporučených věcí_ke stažení

 

Odjezd do Švp 29.4.2019,přistavení autobusů v 7.30 ul.Bezručova (za školou),odjezd v 8.00

Plánovaný návrat 5.5.2019 mezi 13.15 - 13.45 ul. Bezručova

Nezapomeňte dětem odhlásit obědy