Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakt:

jidelna@12zscv.cz

tel. č. 720 964 649

Informace k úpravě ceny obědů od září 2019 - zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

informace pro rodiče prvňáčků- zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na každý nový školní rok 2019/2020 je nutné podat přihlášku ke stravování. Nejlépe během měsíce června a koncem měsíce srpna. Případně nahlásit změny (bankovní spojení apod.).

Inkaso se bude na základě přihlášky strhávat koncem měsíce srpna. Přihlášení žáci budou mít automaticky přihlášené obědy od září. Pokud si přejete obědy přihlásit jinak, připiště poznámku do přihlášky.

Ke zřízení souhlasu s inkasem potřebujete pouze číslo účtu školy 9532441/0100+ finanční limit 700 Kč, po zřízení souhlasu nahlásit číslo Vašeho účtu vedoucí školní jídelny.

Vydávání obědů - POUZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH A PŘIHLÁŠENÝCH ČIPŮ.

Žáci kteří ukončili školní docházku, mají možnost vrátit čip do konce měsíce září daného školního roku.

Pokud žák zapomene čip doma a bude chtít vydat stravu, vydá vedoucí jídelny náhradní stravenku pro aktuální den pouze v čase 7.00 - 8.00.

Dále platí, že se strava na následující měsíc přihlašuje automaticky ( u plátců inkasem ), proto prosím obědy nepřihlašujte. Pokud máte ale zadán trvalý příkaz u vaší banky pak, je stejně potřeba každý měsíc obědy přihlásit !

 

Ve školní jídelně nabízíme kartu k odběru dotované akce školní mléko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
 
 
naše školní jídelna je vybavena počítačovým systémem  bezkontaktních čipů. Obědy se objednávají a odhlašují prostřednictvím internetu.
 
Jak objednat, odhlásit a provést změnu:
1. Přes internet na adrese www.strava.cz - musíte se zaregistrovat osobně u vedoucí školní jídelny.
2. Děti, které mají čip, mohou provést změnu na speciálním terminálu u školní jídelny.
 
Podrobnější informace naleznete zde nebo v záložce Školní jídelna - Objednávání obědů přes internet.
 
 
 
 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
  • Na každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou je možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny a nebo vytisknout na stránkách školy.
  • V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy, číslo účtu).
  • Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod. ,v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky , emailem a nebo  pomocí terminálu na chodbě u ŠJ.
  • Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
  • Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně - obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní nepřítomnosti. Oběd bude vydán do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné odhlásit. Výdej oběda do jídlonosiče pouze od 11.30 do 11.45 hod.
  • Výdej oběda: 11,45 - 14,00 hodin 
  •  cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč, platí se hotově v kanceláři ŠJ. 
 
Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
Cena 1 oběda: 
 I.
do 6 let
20,- Kč
 II.
7-10 let
24,- Kč
 III.
11-14 let
26,- Kč
 IV.
nad 15 let
30,- Kč
Věk žáka podle školního roku do 31.8.2015 Příklad: nar. 31.8.2004 - ve školním roce 2014/2015 - 11 let, již od září 2014 musí platit vyšší sazbu za oběd = 26,- Kč
  
Hotovostní prodej obědů (pouze ve výjmečných případech, měsíční platby)
 
 

 
V případě dotazu volejte:
ŠJ Ak. Heyrovského  - 720 964 649
e-mail: jidelna@12zscv.cz
 
kuchyne
   kuchyne
  
   mik