Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakt:

jidelna@12zscv.cz

tel. č. 720 964 649

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 4. července 2018 budou vráceny všechny přeplatky za stravné (vyjma zůstatků hotovostních plátců - vyzvednou během prázdnin). Pokud máte trvalý příkaz, žádáme o jeho zrušení na období hlavních prázdnin.

Upozorňujeme, že je třeba zasílat stravné pouze na jeden měsíc s jasnou identifikací platby - dítěte. Neidentifikovatelné platby budou vráceny na účet plátce.

Přihlášení a objednávání obědů na nový školní rok je možno u vedoucí školní jídelny od 27. 8. -31.8. 2018, v době 8.00 - 14.00.

Děkujeme za pochopení.

Miloš Zelenka
ředitel školy
 
 

--------------------------------------------------------------------------------1-------------------------

informace pro rodiče prvňáčkůzde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na školní rok 2018/2019 je nutné podat přihlášku ke stravování do konce měsíce srpna a nahlásit případné změny (bankovní spojení apod.).

Inkaso se bude na základě přihlášky strhávat na začátku měsíce září. Přihlášení žáci budou mít automaticky přihlášené obědy od 3. září. Pokud si přejete obědy přihlásit jinak,připiště poznámku do přihlášky.

Ke zřízení souhlasu s inkasem potřebujete pouze číslo účtu školy 9532441/0100+ finanční limit 600 Kč, po zřízení souhlasu nahlásit číslo Vašeho účtu vedoucí školní jídelny.

Vydávání obědů - POUZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH A PŘIHLÁŠENÝCH ČIPŮ.

Pokud žák zapomene čip doma a bude chtít vydat stravu, vydá vedoucí jídelny náhradní stravenku pro aktuální den pouze v čase 7.00 - 8.00.

Dále platí, že se strava na následující měsíc přihlašuje automaticky ( u plátců inkasem ), proto prosím obědy nepřihlašujte. Pokud máte ale zadán trvalý příkaz u vaší banky pak, je stejně potřeba každý měsíc obědy přihlásit !

 

Ve školní jídelně nabízíme kartu k odběru dotované akce školní mléko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
 
 
naše školní jídelna je vybavena počítačovým systémem  bezkontaktních čipů. Obědy se objednávají a odhlašují prostřednictvím internetu.
 
Jak objednat, odhlásit a provést změnu:
1. Přes internet na adrese www.strava.cz - musíte se zaregistrovat osobně u vedoucí školní jídelny.
2. Děti, které mají čip, mohou provést změnu na speciálním terminálu u školní jídelny.
 
Podrobnější informace naleznete zde nebo v záložce Školní jídelna - Objednávání obědů přes internet.
 
 
 
 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
  • Na každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou je možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny.
  • V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy, číslo účtu).
  • Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 14.00 hod. ,v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky , emailem a nebo  pomocí terminálu na chodbě u ŠJ.
  • Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
  • Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně - obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní nepřítomnosti. Oběd bude vydán do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné odhlásit. Výdej oběda do jídlonosiče pouze od 11.30 do 11.45 hod.
  • Výdej oběda: 11,45 - 14,00 hodin 
  •  cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč, platí se hotově v kanceláři ŠJ. 
 
Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.30 - 8.00 hod. 
Cena 1 oběda: 
 I.
do 6 let
20,- Kč
 II.
7-10 let
22,- Kč
 III.
11-14 let
24,- Kč
 IV.
nad 15 let
26,- Kč
Věk žáka podle školního roku do 31.8.2015 Příklad: nar. 31.8.2004 - ve školním roce 2014/2015 - 11 let, již od září 2014 musí platit vyšší sazbu za oběd = 24,- Kč
  
Hotovostní prodej obědů (pouze ve výjmečných případech, měsíční platby)
 
 

 
V případě dotazu volejte:
ŠJ Ak. Heyrovského  - 720 964 649
e-mail: jidelna@12zscv.cz
 
kuchyne
   kuchyne
  
   mik