Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_konkurenceschopnost

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost

eu_vvv Naše škola je od 1. ledna 2017 příjemcem projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003916 (tzv. Šablony)

Naše škola je od 1. ledna 2017 partnerem v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 (Budování kapacit škol)

 

Zápis do prvního ročníku 2020 

 

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném náhradním termínu

20. 4. 2020 – 30. 4. 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021:

1.Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2. Pokud je to možné, preferujeme podání žádostí také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, tedy jejím zasláním do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Údaje v žádosti budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list, občanský průkaz rodiče) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.V případě zaslání dokladů do datové schránky budou ověřeny okamžitě.

3. Pokud zaslání není možné, lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech 29. 4. – 30. 4. 2020, v době 13.00 - 16.00 hodin. Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.

Kontakty v případě nejasností:

 • Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele poveřená vedením zápisu

       /monika.margiticova@12zscv.cz/

 • Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

       /reditel@12zscv.cz, telefon: 777 948 196/

 

KROK ZA KROKEM k zápisu:

 1. Řádně si promyslete, o jakou školu máte skutečně zájem. Naše škola přijme všechny děti z našeho spádového obvodu, další v souladu s Kritérii pro přijetí (ke stažení níže).
 2. Rozhodnete-li se pro naši školu, vyplňte prosím po 20.4. ZDE elektronickou přihlášku, která je vytvářena běžně u zápisu ve škole. V této přihlášce hlavně správně zatrhněte, zda žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání, či zda žádáte o odklad.
 3. Po vyplnění  a správném odeslání elektronické přihlášky do našeho systému vám přijde na vámi uvedený e-mail unikátní kód, pod nímž bude vaše dítě evidováno a zveřejněno na veřejné vývěsce v seznamu přijatých.
 4. Tento formulář (přihlášku se žádostí) vytiskněte, nebo převeďte do formátu pdf. a doručte na naši adresu s vaším podpisem:
 • datová schránka:  9cuda6n (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem)
 • e-mail: zapis@12zscv.cz (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem)
 • poštou (vytištěný formulář s vlastnoručním podpisem)
 • osobně 29. - 30. 4. 2020 v době 13.00 - 16.00 (vytištěný s vlastnoručním podpisem)
 1. Formulář v tištěné podobě (přihlášku se žádostí) můžete též vyzvednout v kanceláři školy ve dnech  29. - 30. 4. 2020 v době 13.00 - 15.30.
 2. Škola všem žádostem přidělí čísla jednací, seřadí dle kritérií a postoupí případnému losování (mimoobvodové děti, možná sourozenci). Celkový počet přijatých bude 50 žáků.
 3. Losování v souladu s doporučením MŠMT proběhne dne 6. května 2020 v 10.00 hodin v přímém televizním přenosu ZDE.
 4. Následně ředitel školy zveřejní seznam přijatých 50 dětí na veřejné vývěsce ZDE. Nepřijatým žadatelům bude zaslán doporučený dopis s odůvodněním.

 

Jak na odklad povinné školní docházky?

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu + doporučení pediatra o odkladu.
 • Rozhodnutí doložte k žádosti o dokladu, případně se objednejte ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC).

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu. Ve formuláři zatrhne kolonku dítě po odkladu.

 

Zákonný zástupce předloží na následné schůzce s přijatými uchazeči:

° OBČANSKÝ PRŮKAZ  (nebo doklad o trvalém bydlišti ve spádovém obvodu)   

° RODNÝ LIST DÍTĚTE (příp. doklad o tom, že je dítě v jeho péči, není-li zák. zástupce - rodič).

 

Ke stažení:

Informace MMCH k zápisům 2020 v době nouzového stavu

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 2020

Školské obvody ZŠ 2020

Desatero prvňáčka

Co má každý školák umět z domova

O školním vzdělávacím programu školy