Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Současná epidemiologická opatření neumožňují prohlídku školy, a proto vám nabízíme prohlídku virtuální, vyrobenou v našem televizním studiu.

 

 

Zápisy do 1. ročníku proběhnou elektronicky v tomto stanoveném  termínu:

1. 4. 2021 – 30. 4. 2021

Elektronická přihláška

 

Pro děti:

 • narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
 • s odkladem povinné školní docházky (1. 9. 2013 – 31. 8. 2014)

 

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022:

1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2. Pokud je to možné, preferujeme podání žádostí také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, tedy jejím zasláním do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Údaje v žádosti budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list, občanský průkaz rodiče) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.V případě zaslání dokladů do datové schránky budou ověřeny okamžitě.

3. Pokud zaslání není možné, lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech:

14. 4. - 15. 4. 2021, v době 8.00 - 12.00 hod

Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty v případě nejasností:

 • Mgr. Monika Margitičová, zástupkyně ředitele poveřená vedením zápisu

       /monika.margiticova@12zscv.cz/ 

 • Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

       /reditel@12zscv.cz, telefon: 777 948 196/

 • /zápis@12zscv.cz /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROK ZA KROKEM k zápisu:

1. Řádně si promyslete, o jakou školu máte skutečně zájem. Naše škola přijme všechny děti z našeho spádového obvodu, další v souladu s pravidly, viz níže.

2. Rozhodnete-li se pro naši školu, vyplňte prosím, v termínu od 1. 4.- 30. 4.  - po spuštění registračního systému elektronickou přihlášku.

Elektronická přihláška - klikněte zde... (můžete vyplnit od 1. 4. 2021)

V této přihlášce hlavně správně zatrhněte, zda žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání, či zda žádáte o odklad.

3. Po vyplnění a správném odeslání elektronické přihlášky do našeho systému vám přijde na vámi uvedený e-mail VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ KÓD (na vytištěné přihlášce je to sedmimístné číslo vlevo dole, v případě opravy platí kód poslední verze), pod nímž bude vaše dítě evidováno a zveřejněno na veřejné vývěsce v seznamu přijatých.

4. Tento formulář - přihlášku se žádostí - vytiskněte, nebo převeďte do formátu pdf. a doručte na naši adresu s vaším podpisem:

 • datová schránka:  9cuda6n (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem) 
 • e-mail: zapis@12zscv.cz (formát pdf. s vaším elektronickým podpisem)
 • poštou (vytištěný formulář s vlastnoručním podpisem)
 • osobně 14. 4. - 15. 4., v době 8.00 - 12.00 (vytištěný s vlastnoručním podpisem)
 • formulář v tištěné podobě (přihlášku se žádostí) můžete též vyzvednout v kanceláři školy ve dnech  14. 4. - 15. 4., v době 8.00 - 12.00 hod

 

5. Škola všem žádostem přidělí čísla jednací, seřadí dle kritérií a postoupí případnému losování (mimoobvodové děti, možná sourozenci). Celkový počet přijatých bude 50 žáků.

6. Losování v souladu s doporučením MŠMT proběhne na začátku května (termín bude dodatečně upřesněn) v přímém televizním přenosu, viz rok 2020 ZDE.

7. Následně ředitel školy zveřejní seznam kódů přijatých 50 dětí na veřejné vývěsce  Nepřijatým žadatelům bude zaslán doporučený dopis s odůvodněním.

 

Jak na odklad povinné školní docházky?

 • v elektronické přihlášce zaškrtněte, že žádáte o odklad povinné školní docházky (PŠD)
 • k žádosti o odklad, je nutné při zápisu přiložit:                                                                     1. zprávu školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) s doporučením odkladu    2. doporučení odkladu od pediatra nebo lékaře specialisty

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2020 musí přihlásit dítě k zápisu. Ve formuláři zatrhne kolonku "dítě po odkladu."

 

Zákonný zástupce předloží k ověření :

° OBČANSKÝ PRŮKAZ  (nebo doklad o trvalém bydlišti ve spádovém obvodu)   

° RODNÝ LIST DÍTĚTE (příp. doklad o tom, že je dítě v jeho péči, není-li zák. zástupce - rodič).

 

 

Ke stažení :

DOPIS MINISTRA ŠKOLSTVÍ K ZÁPISŮM DO PRVNÍCH TŘÍD (505.25 kB)

MŠMT - INFORMACE K ZÁPISŮM (329.07 kB)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZŠ CHOMUTOV, AK. HEYROVSKÉHO  PRO ŠK. ROK 2021 

ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ (247.49 kB)

PLAKÁT ZŠ (297.56 kB)

CO MÁ KAŽDÝ ŠKOLÁK UMĚT UŽ Z DOMOVA (35.49 kB)

DESATERO PRVŇÁČKA (107.37 kB)

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ŠKOLY (94.5 kB)

 

INFORMACE PRO DĚTI CIZINCŮ / INFORMATION FOR FOREIGNERS: