Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Hledá se kuchař


HLEDÁ SE KUCHAŘ

Naše škola hledá novou kuchařku / nového kuchaře…

Požadavky:

 • SO, nebo ÚSO vzdělání v oboru kuchař/kuchař-číšník
 • bezúhonnost, schopnost práce v malém kolektivu, spolehlivost, pracovitost

Nabízíme:

 • práci v moderně zrekonstruované školní kuchyni 21. století
 • zařazení do 5. platové třídy dle odborné kvalifikace
 • zaměstnanecké obědy ve školní jídelně
 • benefity (příspěvky z FKSP na dovolenou, rehabilitaci, kulturní vyžití)
 • v horizontu několika let možnost vedoucí kuchařky

V případě zájmu:

 • volejte ředitele +420 777 948 196
 • piště řediteli na e-mail: reditel@12zscv.cz
 • dodejte na podatelnu svůj strukturovaný životopis s kontaktními údaji

Co bude následovat?

 • pohovor s vedoucí školní jídelny (měsíc srpen/září 2022)
 • prohlídka pracoviště

Plánovaný nástup: dle dohody, předpoklad 1. října 2022

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 


Miloš Zelenka, 9. 8. 2022

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY


KANCELÁŘ ŠKOLY, PODATELNA

1., 4., 7., 8. 7.                    8.00  –  14.00

22. – 31. 8.                        8.00  -  14.00

MIMO- vchod uzamčen – volejte 720 041 512

 

OBJEDNÁVKY STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ

25. 8. – 2. 9.                      8.00  -  14.00

JÍDELNA V REKONSTRUKCI

 

TĚLOCVIČNA

1. 7. – 31. 8.                       ZCELA UZAVŘENA

OBJEDNÁVKY PRONÁJMU: sekretariat@12zscv.cz

 

Schůzky a návštěvy školy v jiných termínech objednávejte na  tel./zázn.  čísle : 720 041 512

reditel@12zscv.cz, sekretariat@12zscv.cz, ekonom@12zscv.cz


Miloš Zelenka, 30. 6. 2022

HeyTV News 20. 6. 2022 5.BAdmin Admin, 20. 6. 2022

HeyTV News 13. května 2022 a prezentace 4.BAdmin Admin, 14. 6. 2022

HeyTV News 6. 6. 2022Admin Admin, 7. 6. 2022

Pomáháme Ukrajině


Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,

nemůžeme sice ovlivnit situaci na východě Evropy, můžeme však pomoci lidem, kteří museli opustit svoje domovy před agresorem.

Dnešní rychlá humanitární sbírka se pořádně rozrostla. Místo jednoho vozu jsme do Zooparku vezli naplněné osobní auto a zcela naplněnou dodávku.

ZA TO VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

 

Statutární město Chomutov zřídilo veřejnou sbírku na pomoc válkou zasažené Ukrajině - číslo transparentního účtu je:    123-5435900297/0100.

pomoc

obr

obr

op

ot

ht


Miloš Zelenka, 1. 3. 2022

AKTUALITY COVID/aktivace v případě potřeby


Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milí žáci,

jarní prázdniny přinesly postupné rozvolňování protiepidemických opatření, která budou i nadále pokračovat dle aktuální situace.

V současné době platí tato stálá pravidla:

DISTANCE - ČISTÉ RUCE - BEZPŘÍZNAKOVÝ VSTUP DO ŠKOLY - ROUŠKY A RESPIRÁTORY VE VEŘEJNÉM PROSTORU ŠKOLY- RESPIRÁTORY VE TŘÍDĚ PRO NEOČKOVANÉ PEDAGOGY (270 dnů +,  bez posilující dávky) - AKTUÁLNÍ KONKRETIZACE ZDE - https://www.edu.cz/covid-19/

Rodiče žádáme, aby zajistili  domácí léčení dětí s příznaky akutníh onemocnění a nepoušteli takové dítě do školy (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

Děkuji za pochopení a dodržování základních hygienických opatření.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍVNÍ INFORMACE - K POUŽITÍ V PŘÍPADĚ AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Informace k ošetřovnému dětí:
v případě nařízení karantény Vašemu dítěti žádost o ošetřovné podává pečující osoba svému zaměstnavateli jako "čestné prohlášení", škola jej nepotvrzuje. Jestliže je dítě nemocné (teplota, rýma, příznaky COVID) ošetřovné vystavuje a potvrzuje ošetřující lékař 
informace:

 

Informace ke karanténě zaměstnance

Škola v případě PCR+ zadá do systému KHS trasovací kontakty na žáky a zaměstnance. Všichni zmínění zaměstnanci obdrží od KHS SMS s informacemi dalšího postupu trasování/vystavení e-neschopenky.

 

Každé pondělí nebo při prvním vstupu do školy v příslušném týdnu probíhá screeningové testování žáků  a zaměstnanců / platí do 18.2.2022.

 • Žáci od vstupu do školy do doby vyhodnocení testu mají ústa a nos zakrytá rouškou.
 • Testovat se bude 1. vyučovací hodinu (event. ve školní družině), TU zapíší výsledek do Edupage.
 • Žáci 1. - 3. ročníku budou mít možnost asistovaného testování rodičem za přítomnosti pedagoga školy ve vestibulu školy (7.40 - 8.10) Zapíše TU.
 • Žáci, kteří  nastoupí do školy jiný den, se testují ve vestibulu školy (event.v ŠD) pod dohledem zamětnance školy - zápis do Edupage prostřednictvím kanceláře školy.
 • Testovat se budou  všichni žáci, vč. očkovaných vyjma žáků s průkazným negativním PCR testem mladším 72 hodin, nebo průkazným AG testem mladším 24 hodin a s pozitivním PCR testem z posledních 30 dnů před testováním.
 • Žáci, kteří odmítnou testování, zůstávají ve škole po celou dobu se zakrytím úst a nosu rouškou. V případě odmítnutí testování a zakrytí úst a nosu rouškou budou umístěni do samostatné místnosti do doby vyzvednutí zákonným zástupcem - výjimku mají všichni s lékařskou indikací.

V případě pozitivního nálezu i následného PCR testu rozhoduje o karanténním opatření KHS. Rodiče a zaměstnanci jsou informováni vedením školky prostřednictvím Edupage.

Průběh testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

Leták pro rodiže ZDE 

Leták postupu školy a KHS + kontaktování rodičů SMS ZDE 

 

 

 

 


Miloš Zelenka, 2. 1. 2022

Přivítání prvňáčkůAdmin Admin, 2. 9. 2021

Přivítání prvňáčků 1. září 2021


prvnacci_2021


Jarmila Ježilová, 2. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Milí žáci, vážení rodiče,

první týdny nového školního roku 2021/2022 budou i letos probíhat v intencích mimořádného opatření  ZDE.

Stručné principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci:

 1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny
 2. skupinová izolace, sociální distance
 3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena
 4. opakovaná edukace - poučení dětí

 

Stručná pravidla pro naplnění zásad prevence:

 1. při vstupu do školy - dezinfekce rukou u šaten
 2. ve společných prostorách - rouška / respirátor
 3. ve třídě bez nutnosti roušky:
 • testovaní žáci ve dnech 1., 6 a 9. září 2021 s negativním výsledkem ( zajišťuje škola)
 • žáci splňující bezinfekčnost (doklad o očkování+14 dnů, doklad o prodělání nemoci do 180 dnů po prokázaném pozitivním PCR, doklad o negativním výsledeku testu provedeného v odběrovém místě)
 • žáci se závažnými zdravotními problémy na základě lékařského potvrzení

 

Žáci, kteří se nepodrobí screeningovému testování (ani nejsou očkováni, neprodělali onemocnění) se prezenčního vzdělávání zúčastní za podmínek nastavených MO Ministerstva zdravotnictví ČR:

 • povinnost nosit roušku / respirátor  po celou dobu pobytu ve škole
 • bez cvičení v tělocvičně, bez zpívání v hodinách hudební výchovy
 • v době konzumace potravin s dostupem 1,5 metru od ostatních žáků
 • používání vyčleněného zařízení WC (pavilon D, tělocvičny)
 • možnost domácího vzdělávání

Žákům s pozitivním výsledkem testování je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokyn ředitele školy k zahájení školního roku a testování 2021/2022 

Děkujeme za pochopení. Pokud má kdokoli výhrady k nastaveným opatřením, má zákonné právo obrátit se na legislativní  a exekutivní orgány naší země s podnětem na úpravu celospolečenského konsenzu.

 

ORGANIZACE PRVNÍCH ŠKOLNÍCH DNŮ

1. září 2021

1. ročník - slavnostní zahájení v 8.00 před budovou školy, možná přítomnost 2 zákonných zástupců, testování dětí ve třídě / školní družině až 2.9., možnost asistovaného testování rodiči ve vestibulu školy. Viz přímý přenos žáků: https://youtu.be/f5SIMCQcx5w

2. - 9. ročník - vstup do školy přes šatny - do 7.55, dezinfekce rukou, výuka do 10. září pouze v kmenové třídě bez dělení vzdělávacích skupin, bez volitelných předmětů.

Potřeba sešitů pro žáky II. stupně: ZDE

Bližší informace se připravují... a děti se vše dozvědí od svých třídních učitelů 1. září, kdy budou ve škole v době 8.00 - 10.00.

 

Provoz školy

1. září       8.00 - 10.00

od 2. září - dle rozvrhu hodin / vyučování smíšených volitelných předmětů až od 13. 9.

Provoz školní jídelny

1. září       11.00 - 13.00

od 2. září  11.30 - 14.00

Provoz školní družiny

1. září        10.00 - 16.30 -  pro přihlášené žáky

od 2. září    6.00 - 8.00 / 11.40 - 16.30 - pro přihlášené žáky

 

Za zaměstnance školy

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 2. 9. 2021

Stránka