Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Stránka

Konzultační hodiny 1. června 2022


Vážení rodiče,

ve středu 1. června v době 14.00 - 15.00 proběhnou poslední konzultační hodiny v tomto školním roce. Pokud se nemůžete z časových důvodů zúčastnit, domluvte s pedagogem prostřednictvím Edupage / e-mailu jiný termín.

Do konce školního roku už nezbývá mnoho času, hodnocení na konci II. pololetí je shrnutím výsledků vzdělávání za celý školní rok. Jedno opravné zkoušení, písemná práce atd. rozhodně nemohou výrazně změnit výsledek celoročního úsilí dítěte.

Přeji klidné jarní dny všem dospělýcm i dětem.

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 


Miloš Zelenka, 19. 5. 2022

Pomáháme Ukrajině


Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,

nemůžeme sice ovlivnit situaci na východě Evropy, můžeme však pomoci lidem, kteří museli opustit svoje domovy před agresorem.

Dnešní rychlá humanitární sbírka se pořádně rozrostla. Místo jednoho vozu jsme do Zooparku vezli naplněné osobní auto a zcela naplněnou dodávku.

ZA TO VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

 

Statutární město Chomutov zřídilo veřejnou sbírku na pomoc válkou zasažené Ukrajině - číslo transparentního účtu je:    123-5435900297/0100.

pomoc

obr

obr

op

ot

ht


Miloš Zelenka, 1. 3. 2022

AKTUALITY K 28.2.2022


Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milí žáci,

jarní prázdniny přinesly postupné rozvolňování protiepidemických opatření, která budou i nadále pokračovat dle aktuální situace.

V současné době platí tato stálá pravidla:

DISTANCE - ČISTÉ RUCE - BEZPŘÍZNAKOVÝ VSTUP DO ŠKOLY - ROUŠKY A RESPIRÁTORY VE VEŘEJNÉM PROSTORU ŠKOLY- RESPIRÁTORY VE TŘÍDĚ PRO NEOČKOVANÉ PEDAGOGY (270 dnů +,  bez posilující dávky) - AKTUÁLNÍ KONKRETIZACE ZDE - https://www.edu.cz/covid-19/

Rodiče žádáme, aby zajistili  domácí léčení dětí s příznaky akutníh onemocnění a nepoušteli takové dítě do školy (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

Děkuji za pochopení a dodržování základních hygienických opatření.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍVNÍ INFORMACE - K POUŽITÍ V PŘÍPADĚ AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Informace k ošetřovnému dětí:
v případě nařízení karantény Vašemu dítěti žádost o ošetřovné podává pečující osoba svému zaměstnavateli jako "čestné prohlášení", škola jej nepotvrzuje. Jestliže je dítě nemocné (teplota, rýma, příznaky COVID) ošetřovné vystavuje a potvrzuje ošetřující lékař 
informace:

 

Informace ke karanténě zaměstnance

Škola v případě PCR+ zadá do systému KHS trasovací kontakty na žáky a zaměstnance. Všichni zmínění zaměstnanci obdrží od KHS SMS s informacemi dalšího postupu trasování/vystavení e-neschopenky.

 

Každé pondělí nebo při prvním vstupu do školy v příslušném týdnu probíhá screeningové testování žáků  a zaměstnanců / platí do 18.2.2022.

 • Žáci od vstupu do školy do doby vyhodnocení testu mají ústa a nos zakrytá rouškou.
 • Testovat se bude 1. vyučovací hodinu (event. ve školní družině), TU zapíší výsledek do Edupage.
 • Žáci 1. - 3. ročníku budou mít možnost asistovaného testování rodičem za přítomnosti pedagoga školy ve vestibulu školy (7.40 - 8.10) Zapíše TU.
 • Žáci, kteří  nastoupí do školy jiný den, se testují ve vestibulu školy (event.v ŠD) pod dohledem zamětnance školy - zápis do Edupage prostřednictvím kanceláře školy.
 • Testovat se budou  všichni žáci, vč. očkovaných vyjma žáků s průkazným negativním PCR testem mladším 72 hodin, nebo průkazným AG testem mladším 24 hodin a s pozitivním PCR testem z posledních 30 dnů před testováním.
 • Žáci, kteří odmítnou testování, zůstávají ve škole po celou dobu se zakrytím úst a nosu rouškou. V případě odmítnutí testování a zakrytí úst a nosu rouškou budou umístěni do samostatné místnosti do doby vyzvednutí zákonným zástupcem - výjimku mají všichni s lékařskou indikací.

V případě pozitivního nálezu i následného PCR testu rozhoduje o karanténním opatření KHS. Rodiče a zaměstnanci jsou informováni vedením školky prostřednictvím Edupage.

Průběh testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

Leták pro rodiže ZDE 

Leták postupu školy a KHS + kontaktování rodičů SMS ZDE 

 

 

 

 


Miloš Zelenka, 2. 1. 2022

Přivítání prvňáčkůAdmin Admin, 2. 9. 2021

Přivítání prvňáčků 1. září 2021


prvnacci_2021


Jarmila Ježilová, 2. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Milí žáci, vážení rodiče,

první týdny nového školního roku 2021/2022 budou i letos probíhat v intencích mimořádného opatření  ZDE.

Stručné principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci:

 1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny
 2. skupinová izolace, sociální distance
 3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena
 4. opakovaná edukace - poučení dětí

 

Stručná pravidla pro naplnění zásad prevence:

 1. při vstupu do školy - dezinfekce rukou u šaten
 2. ve společných prostorách - rouška / respirátor
 3. ve třídě bez nutnosti roušky:
 • testovaní žáci ve dnech 1., 6 a 9. září 2021 s negativním výsledkem ( zajišťuje škola)
 • žáci splňující bezinfekčnost (doklad o očkování+14 dnů, doklad o prodělání nemoci do 180 dnů po prokázaném pozitivním PCR, doklad o negativním výsledeku testu provedeného v odběrovém místě)
 • žáci se závažnými zdravotními problémy na základě lékařského potvrzení

 

Žáci, kteří se nepodrobí screeningovému testování (ani nejsou očkováni, neprodělali onemocnění) se prezenčního vzdělávání zúčastní za podmínek nastavených MO Ministerstva zdravotnictví ČR:

 • povinnost nosit roušku / respirátor  po celou dobu pobytu ve škole
 • bez cvičení v tělocvičně, bez zpívání v hodinách hudební výchovy
 • v době konzumace potravin s dostupem 1,5 metru od ostatních žáků
 • používání vyčleněného zařízení WC (pavilon D, tělocvičny)
 • možnost domácího vzdělávání

Žákům s pozitivním výsledkem testování je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokyn ředitele školy k zahájení školního roku a testování 2021/2022 

Děkujeme za pochopení. Pokud má kdokoli výhrady k nastaveným opatřením, má zákonné právo obrátit se na legislativní  a exekutivní orgány naší země s podnětem na úpravu celospolečenského konsenzu.

 

ORGANIZACE PRVNÍCH ŠKOLNÍCH DNŮ

1. září 2021

1. ročník - slavnostní zahájení v 8.00 před budovou školy, možná přítomnost 2 zákonných zástupců, testování dětí ve třídě / školní družině až 2.9., možnost asistovaného testování rodiči ve vestibulu školy. Viz přímý přenos žáků: https://youtu.be/f5SIMCQcx5w

2. - 9. ročník - vstup do školy přes šatny - do 7.55, dezinfekce rukou, výuka do 10. září pouze v kmenové třídě bez dělení vzdělávacích skupin, bez volitelných předmětů.

Potřeba sešitů pro žáky II. stupně: ZDE

Bližší informace se připravují... a děti se vše dozvědí od svých třídních učitelů 1. září, kdy budou ve škole v době 8.00 - 10.00.

 

Provoz školy

1. září       8.00 - 10.00

od 2. září - dle rozvrhu hodin / vyučování smíšených volitelných předmětů až od 13. 9.

Provoz školní jídelny

1. září       11.00 - 13.00

od 2. září  11.30 - 14.00

Provoz školní družiny

1. září        10.00 - 16.30 -  pro přihlášené žáky

od 2. září    6.00 - 8.00 / 11.40 - 16.30 - pro přihlášené žáky

 

Za zaměstnance školy

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 2. 9. 2021

Nová školská rada


Vážení rodiče,

ve dnech 9. 6. – 16. 6. 2021 proběhly volby členů školské rady. Školská rada umožňuje rodičům podílet se na správě školy, vyjadřuje se například k vzdělávacím programům, řádu školy, pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání atd.

Za zákonné zástupce byli zvoleni navržení kandidáti:

Mgr. Bohuslav Roll

pan Josef De Stefanis

Protokol z voleb ZDE

 

Složení školské rady na období 2021 - 2023

Bc. Věra Fryčová - za zřizovatele

Jaroslav Komínek - za zřizovatele

Mgr. Bohuslav Roll - za zákonné zástupce

Josef De Stefanis - za zákonné zástupce

Mgr. Kamila Vaclíková - za zaměstnance

Mgr. Jana Veselá - za zaměstnance

Přípravný výbor voleb

Ivana Novotná, vychovatelka školní družiny

Mgr. Kateřina Průšová, učitelka zdejší školy

Mgr.  Martina Marková, učitelka zdejší školy

Ustavující zasedání svolává ředitel školy na čtvrtek 1. července 2021 v 15.00.

 

Ředitel školy děkuje za dosavadní práci ve školské radě paní Lucii Roučové a dlouholetému předsedovi PaedDr. Jiřímu Rothovi.

 

Miloš Zelenka, ředitel školy


Miloš Zelenka, 17. 6. 2021

Školní víceboj všestrannosti


Již po osmé se sešli žáci 3. - 9. ročníku na školním víceboji všestrannosti. Právě ten každoročně pořádají deváťáci pro své mladší spolužáky. Letos byla soutěž vysílána živě na kanále youtube naší dětskou televizí.

více viz: akce-skoly-1/akce-skoly/skolni-viceboj-vsestrannosti-1710_1757cs.html?archiv=1

video: https://youtu.be/yACRyOWDt8o

ovov2020

 


Jarmila Ježilová, 1. 2. 2020

Taneční večer k 17. listopadu


TANEČNÍ VEČER SVOBODY

V sobotu 16.11. jsme  tradičně oslavili 30 let demokracie prostřednictvím Tanečního večera svobody. V Městském divadle Chomutov jsme spolu s Gymnáziem Chomutov a za finanční podpory Statutárního města Chomutova  a Grape SC, s.r.o. uspořádali retrovečer, ve kterém jsme se vrátili o více než 30 let zpět, abychom každému připomněli neradostné roky v totalitním státě  a následné změny.

V neposlední řadě jsme opět prostřednictvím charity podpořili dobrou věc - celkem 36 350,- Kč putuje potřebným, Honzovi Moravcovi a Milanu Tóthovi. Všem účastníkům večera i jednotlivým dárcům moc děkujeme.

"Díky, že můžem!"

 

koláž


Miloš Zelenka, 26. 11. 2019

Světáci - akademie 2019


akademie_2019_I

akademie_2019_II

Vážení příznivci školy, milí žáci,

školní gardenparty Světáci, konaná u příležitosti oslav 30 let svobody, svobodného projevu, myšlení a cestování, je šťastně za námi. Děkujeme za vaši přízeň, díky níž se podařilo přispět do Nadačního fondu Cesta proti bolesti částkou 23.373,- Kč.

Celou akci jsme uspořádali spolu s vámi a vašimi dětmi za laskavé pomoci těchto osob a organizací:

 pan Švestka, Globus, a.s., Bar Domino-Štěpán Číž, V & M FROZEN, Gastroplus Louny, UFS Knorr, pan Verner, Jaroslav Fottr (Agentura Saltus), Kultura a sport Chomutov, s.r.o

VELICE DĚKUJEME, VAŠÍ PŘÍZNĚ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Za organizátory                                                                                                                    

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 21. 6. 2019

Stránka