Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

U vchodu do školy vítaly návštěvníky dřevěné sochy řezbáře a sochaře Jaroslava Stejného z Chomutova
Bylo krásné červnové ráno a do naší školy se sjeli tvůrci krásných loutek
Umělecký řezbář a tvůrce loutek v Divadle rozmanitostí Most předvedl návštěvníkům, jak v jeho dílně loutky vznikají
Zahajovali jsme v atriu naší školy
Ředitel naší školy Mgr. Miloš Zelenka vítá přítomné

Stránka