eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Petr FLAŠKA - 8.A

Petr FLAŠKA - 8.A

Klára SASOVÁ - 7.B

Klára SASOVÁ - 7.B

Lucie SELINGROVÁ - 5.A

Lucie SELINGROVÁ - 5.A

Jakub PETŘÍK - 6.B

Jakub PETŘÍK - 6.B

Jan SPITZNER - 7.B

Jan SPITZNER - 7.B

Michal PROCHÁZKA - 9.A

Michal PROCHÁZKA - 9.A

Kristýna PUSCHNEROVÁ - 6.B

Kristýna PUSCHNEROVÁ - 6.B

Barbora PÄCKERTOVÁ - 7.A

Barbora PÄCKERTOVÁ - 7.A

Tereza FULIEROVÁ - 6.A

Tereza FULIEROVÁ - 6.A

Karel RYPL - 7.A

Karel RYPL - 7.A

Tomáš VREMSKÝ - 6.A

Tomáš VREMSKÝ - 6.A

Jiří SKALICKÝ - 9.B

Jiří SKALICKÝ - 9.B


Stránka