eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

I.A

třídní učitelka:

Mgr. Eva OPÁLKOVÁ4.září 2006 jsme přivítali :

Martínka Andrta
Klárku Bittnerovou
Jiříka Bláhu
Simču Dostálovou
Liborka Duchoně
Verunku Duchoňovou
Kačku Fulierovou
Martínka Germeka
Michaela Gründlera
Honzíka Jelínka
Markétku Jenčkovou
Máťu Jukla
Kubíka Khůna
Natálku Klajdáčovou
Vítka Kopeckého
Petrušku Maleckou
Jendu Malého
Aničku Melnykovych
Majdu Náhlukovou
Míšu Radovou
Lucku Roučkovou

Lukáška Rynta
Mílu Slačíka
Simču Šarešovou
Ondráška Štěpánka
Aničku Šujanovou
Jeníka Vremského