eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

PEDAGOGICKÝ SBOR

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ

* * * * * *

I.A   Mgr. Eva Opálková
I.B   Mgr. Alena Zýková
II.A   Mgr. Romana Šíchová
II.B   Mgr. Marta Kochlöflová
III.A   Mgr. Kamila Vaclíková
III.B   Mgr. Stanislava Wiedenová
IV.A   Mgr. Jarmila Nejezchlebová
IV.B       Jana Rožová
V.A   Mgr. Kateřina Průšová 

* * * * * * 
VI.A   Mgr. Miloš Samec
VI.B   Mgr. Miroslava Machová
VII.A   Mgr. Jana Plachá
VII.B   Mgr. Petr Švorc
VIII.A   Mgr. Jana Pondělíčková
IX.A   Mgr. Blanka Legnerová
IX.B   Mgr. Filip Jančák 

* * * * * * 
Netřídní učitelé:  

 Mgr. Jana Babická, Hana Brzobohatá,
Josef Griml, PaedDr. Vladimír Kafka, Daniel Lísa,

Mgr. Milan Märc
Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

Mgr. Michal Šperling - zástupce ředitele školy 

* * * * * *
Vychovatelky ŠD:

Vlasta Richterová /odd.I,    Luba Lorencová /odd.II

* * * * * *

na mateřské dovolené

Mgr. Miroslava Beranová

Mgr. Ivana Poláková