Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

ZVEME VÁS DO MĚSTSKÉHO DIVADLA CHOMUTOV

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského

a

Základní škola Chomutov, Na Příkopech

si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER

na "KLOBOUKOVOU TANCOVAČKU"

* * * * *

MĚSTSKÉ DIVADLO CHOMUTOV

17. listopadu 2007  od 20:00

K tanci a poslechu hrají :

Hudební skupina FLASH DANCE z Mostu

a skupina JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL BAND z Prahy

* * * * * *

Srdečně zveme všechny rodiče našich žáků, bývalé žáky školy, své kolegy, přátelé školy a chomutovskou veřejnost. Oprášete klobouky, kloboučky, helmy, hučky, čapky, klasické i netradiční pokrývky hlavy nebo se přijďte pobavit jen tak prostovlasí... 

Připravena bude i tombola.

*******************************

Vstupné 100,- Kč

Vstupenky je možné (od 15.10.2007) zakoupit v pokladně Městského divadla Chomutov ale i v kancelářích obou škol.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

* * * * *

středa 17. ledna 2007

" JAK SE ŽILO ZA PRVNÍ REPUBLIKY "

Projektový den žáků 9. ročníků

Zážitky a postřehy žáků z tohoto dne. Fotografická reportáž je ve fotogalerii.

20. léta minulého století se vrátila na školu

Akademika Heyrovského v Chomutově.

 © Kateřina SEGEŠOVÁ – IX.B (FELIX)

  V 7:45 jsme všichni přišli do školy ještě jako normální děti z 21.století. Po pár okamžicích jsme se ale stali jinými osobnostmi. Stali jsme se lidmi z 20.let, kteří mají v živé paměti datum 28.10.1918 a v srdci milovaného prezidenta T.G.Masaryka. A jelikož je tato doba nabyta kulturou, nemohli jsme zůstat v našich prostých třídách, ale bylo zapotřebí, abychom se přestěhovali do naší společenské místnosti. Vskutku zajímavý pohled byl na dlouhého hada tvořeného dvojicemi, které byly složeny z galantních pánů a šarmantních dam J.

  Ve společenské místnosti jsme zaujali svá čestná místa na opravdu velmi vkusně zeleně potažených židlích. Mezitím, co si děvčata neustále přetírala své rty červenou rtěnkou, aby ještě více podtrhla svůj historický vzhled, organizátoři naší akce Sladká Sue a René Laskavý (p.uč. Blanka Legnerová a pan ředitel naší školy Miloš Zelenka) na zem rozmisťovali osobité a typické secesní malby Alfonse Muchy. Podle nich se potom skoro celé dopoledne usměrňovalo , neboť obrázky rozdělily všechny „občany ČSR“ do skupinek.

  A právě v tomto okamžiku dostal program citový nádech, protože naším prvním úkolem bylo zavzpomínat a poskládat informace z této opěvované a nezapomenutelné doby plné srdečných lidí. Nemálo slz smočilo naše líce, když jsme přednášeli před kolektivem fakta o udatných činech našeho prvního prezidenta a mužů 28. října 1918. Snad nikdy nám službu nevypoví mozkové části, do kterých nám naši kantoři opravdu hluboce zaryli události - od podpory ČSR americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem až po vládu Edvarda Beneše.

  A následný postup opět dokazuje, že obrázky Alfonse Muchy pro nás byly stejně důležité, jako on sám pro secesi.  Byli jsme pověřeni úkolem zpracovat a následně libovolným způsobem prezentovat společenskou vrstvu, která byla tématem našeho plakátu. Všichni se v tu chvíli vžili do těžké situace dělníků, nebo se naopak sžili s myšlenkou, že mu patří celá pole a továrny. Všechna provedení byla formou dramatické scénky a my tak měli možnost prokázat, že jsme opravdu dobří herci (což ale o některých z nás bylo už předem známo J).

  Všichni máme rádi dějepis a literaturu, ale každého zajímá přece jenom trochu jiná oblast. Někoho více zajímá architektura, někoho společenské vrstvy, nebo hudba, či umělecké směry. V této části dne se každý mohl projevit podle svých zájmů. Na zeď byly nalepeny čtvrtky s různou tématikou, každá skupina pak psala za jednotlivá odvětví své znalosti. Informace ale nesměla být předložena dvakrát a tak nastaly menší konflikty, které končily odstrkováním od papírů. Je to pochopitelné, neboť každý chtěl svou skupinu předvést jako tu nejlepší. Na konci časového limitu, který jsme na poskládán poznatků měli, byly papíry popsané od shora, až dolů. Nejenom Sladká Sue a  René Laskavý byli příjemně překvapeni. Takový poprask a hlavně zápas o volné místo na čtvrtkách nečekal asi nikdo. Nakonec každé téma shrnuli mluvčí skupiny a my měli ve všem jasno.

  I když s těžkým srdcem, tak ale přece jen, jsme se museli připravit na závěr celého programu. Předtím jsme byli nezaměstnaní lidé a státu nenápomocní, ale náhle se z nás stali herci, politici, tanečníci, reportéři, malíři a dokonce i básníci. Naši posláním bylo se připravit na vernisáž oblíbených malířů. Ještě předtím, než byly obrazy odkryty dostala místo politika. Z úst Michala Procházky zaznívaly demokratické výzvy, kterým následně odporovala svým proslovem Alena Taušnerová, vyslána rudými soudruhy v čele s Leninem z Ruska. Nebyla by to ale politika, aby se nás tu nesešlo víc, každý s jiným názorem a hodnotami. A jak už to tak bývá,  tak ani nás neminul další názorově odlišný projev, který se tentokrát snažil, aby se v nás probudili „pořádní“ Češi, kteří si váží své země a jsou na sebe pyšní a tudíž tu nenechají bydlet žádné jiné národy, nežli sebe. Jak už jste jistě uhodli, jedná se o stranu nacionalistickou, kterou zastupovala Vanessa Plavjaniková. Jsme si téměř jisti, že příští volby budou velká tahanice, protože výstupy všech žáků - politiků byly nanejvýše přesvědčivé a nám, prachobyčejným občanům, pěkně zamotaly hlavy. 

  A pak, konečně, mohlo začít tolik očekávané odhalení obrazů. Umělci byli nanejvýše talentovaní, ať už ztvárňovali kubismus, surealismus, nebo expresionismus. Každý účastník byl nadšen jejich fenomenálním talentem.  Ještě předtím, než přišel závěrný taneček a popřání příjemného zbytku dne, měli možnost ukázat své „básnické střevo“ básníci Jan Kořínek a Martin Tesařík, kteří sestavili oslavnou báseň na celou naší republiku a její občany. Dílo to bylo vskutku zdařilé a my se mohli s příjemným pocitem nového poznání a s novými zážitky proměnit opět zpět v obyčejné děti, které se zajímají o počítačové hry a o televizi plnou akčních filmů. Snad si ale každý z nás uvědomil, že bez vymožeností dnešní doby se taky dalo docela dobře žít a nezapomene na to jedno „dopo“ na základce, které si musel odepřít bez MP3 v uších.

Dodatek: Kateřina je členkou redakční rady školního časopisu FELIX

Náš projektový den.

 * * * * * * * *

A ještě jeden žurnalistický příspěvek z pera

Michaela J. Procházky z IX.B 

  © Michael J. Procházka – 9.B

     Pamatujete svůj první den v práci ? První školní den ? První pracovní zakázku ? Všichni jste byli nervozní. Tento článek mi byl svěřen jako vůbec první redaktorský kousek v mém životě a nepřijmout jej by byla osudová chyba. I když dosud nejsem dospělý, dělám práci, kterou někteří z vás tolik odsuzují, ale já jsem se tohoto úkolu chopil s určitou vervou a doufám že se vám můj článek bude líbit.

       Vše začalo dnes ráno, když se všichni účastníci této akce shromáždili ve společenské místnosti naší školy. Atmosféra byla napjatá, jelikož někteří z nás na tento "velký den" zapomněli, ovšem začátek akce se obešel bez jakýchkoliv větších verbálních či fyzických potyček. Když nás naši pořadatelé René a Sue uvedli do obrazu toho co se bude dít, všichni jsme se s nadšením pustili do práce, přeci jen to bylo lepší než jen sedět v lavici a učit se pořád to samé. Ze začátku bylo nutné ozřejmit si vše, co o období 20.let, které bylo mimo jiné i hlavním programem dne,víme, takzvaným brainstormingem.

      Tato část celého programu se mohla zdát z části nudná, ovšem vše jsme si vynahradili ve druhém úkolu. Ve skupinách, do kterých byli všichni žáci rozděleni, jsme si rozebrali různá témata. Úkolem bylo vytvořit v krátkém časovém intervalu plakát, který by reprezentoval ono obdržené téma  a na podkladě toho zrealizovat dramatickou expresi nebo vymyslet jinou formu prezentace, která by svým zjevem zaujala naše publikum – ostatní žáky. Všechny skupiny se do toho úkolu pustily s opravdovým nadšením a také to bylo na výsledném projevu vidět. Dramatické scény byly pečlivě připraveny a také na ostatní nápadité prezentace jistě nezapomeneme. Třetí úkol, pro nás opět něco méně záživného - hledání dat k předem určeným  tématům. Všechny skupiny se tímto úkolem prokousali a pokračovali dál. Čtvrtý úkol byl o samostatné práci a přípravě. Zástupci všech skupin si měli vybrat jedno z témat určených v předchozím úkolu a následovně jej prezentovat ostatním. Tento úkol byl všemi splněn až mimořádně dobře. Unaveni z několika hodin usilovné práce se všichni odebrali najíst, odpočinout si a zakouřit... Poté co jsme se všichni vrátili do společenské místnosti, někteří s mírně deformovanými plícemi, nás čekal pátý a také poslední úkol. Zde se mohli všichni opravdu vyřádit.

       Pátý úkol, který byl rozhodně nejsložitější, na provedení ale byl také nejzábavnější.    Šlo o vytvoření imitace vernisáže obrazů v období první republiky. Všichni byli opět rozděleni do skupin, ovšem nyní podle svého postavení na této akci. Byli  také určení tři, kteří si měli připravit uvítací proslov pro návštěvníky galerie podle svého fiktivního smýšlení - komunista, nacionalista a demokrat. K těmto projevům snad žádné poznámky, ačkoliv bych mohl připomenout projev našeho demokrata, který ač byl plný zvratů a překvapení, které potěšily, tak skoro všichni během něj líbezně usnuli. Nicméně všichni naši "politici" se opravdu předvedli a pouze nutno dodat, že mít takové dnes, tak rozhodně nemusíme mít jakékoliv starosti. A poté už probíhala samotná vernisáž překrásných děl našich předních umělců.

      To je snad vše k tomuto opravdu velmi vydařenému dni a nyní pokud  dovolíte drzému puberťákovi, aby vás chvíli otravoval nudnými žvásty o jeho pocitech z této akce, čtěte prosím dál. Kdybych měl reagovat na to co se mi na této akci nelíbilo, jako to vždy dělám, opravdu by mi moc věcí na jazyk nepřišlo. Předpokládám, že mí spolužáci, které mimochodem najdete na naší škole, by mi dali za pravdu, že se tento den opravdu povedl. Ale, abych pořád jen nepřechvaloval, je čas na tvrdou kritiku. Ovšem vytknout by se snad dala jen relativní krátkost této akce a nezájem některých účastníků pořádně se zapojit. Jenže jak to tak chodí, všem se nezavděčíte. Kritiky jste si tedy moc neužili, ale snad jsem vám dostatečně nastínil to, co se na této akci událo a doufám, že se vám tento článek líbil. Ještě nakonec bych chtěl za všechny zúčastněné moc poděkovat pořadatelům - učitelům Miloši Zelenkovi a Blance Legnerové. Doufám, že takovýchto dní budeme mít ve škole více a rádi bychom tímto inspirovali též ostatní instituce tohoto typu, aby nenudily své žáky obyčejným učivem, ale aby jim to učitelé zpříjemnili něčím v tomto stylu.

       S pozdravem šprtu stop !        Michael J. Procházka

 PF * 2007

Všem příznivcům, přátelům, spolupracovníkům a také všem návštěvníkům našeho webu přejeme, aby se jim v roce 2007 jejich práce dařila, aby to pro nás všechny byl úspěšný rok.

Přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti, pohody a klidu, co nejvíce osobních i pracovních úspěchů a těšíme se, že se budeme společně setkávat při mnoha zajímavých příležitostech v průběhu celého tohoto roku.

Základní škola Chomutov,

Akademika Heyrovského 4539

 * * * * *

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539

a

REDAKCE ŠKOLNÍHO ČASOPISU FELIX

v y h l a š u j í

dnem 1. listopadu 2006

VELKOU DĚTSKOU TVŮRČÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

ve formátu 3D

 TVOŘÍME LOUTKY DO POHÁDEK

 KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

a n e b

CESTA K POHÁDCE ZAČÍNÁ V LOUTKOVÉM DIVADLE  

Patronát nad soutěží převzalo

DIVADLO ROZMANITOSTÍ

loutková scéna Městského divadla v Mostě 

 Určeno pro děti:

z mateřských škol, ze základních škol, ze speciálních škol

a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ČR

1. 11. 2006 - 30. 4. 2007

KATEGORIE :


1. žáci MŠ a 1. ročníků ZŠ
2. žáci 2. – 5. tříd ZŠ
3. žáci 6. – 9. tříd ZŠ ( + víceletá gymnázia)
4. žáci speciálních škol
5. kolektivy (max. 4 tvůrci)
SOUTĚŽNÍ PRÁCE :
Soutěžní prací je výrobek ve formátu 3 D – LOUTKA
do konkrétní pohádky (autor si zvolí pohádku sám).
Účastníci soutěže mohou vyrábět všechny druhy loutek – marionety, maňásky, plošné loutky, javajky atd.

 velikost loutky minimálně 30 cm

SLOVO O NAŠÍ TVŮRČÍ SOUTĚŽI

   Naší soutěží chceme navázat na naše úspěšné soutěže z minulých let a využít obrovské dětské fantazie. Soutěž je součástí žákovského projektu KOUZELNÝ DĚTSKÝ SVĚT a máme představu, že soutěž bude zakončena setkáním úspěšných tvůrců loutek, velkou výstavou a oceněním těch nejúspěšnějších dětí, kterým se podaří zhotovit a v termínu doručit svoji loutku nebo své loutky. Žákovský aktiv, tvůrci žákovského projektu, budou očekávat přihlášky do této soutěže a podle odezvy chceme požádat o spolupráci na tomto projektu také muzea loutkářských kultur, česká loutková divadla a výtvarné umělce - loutkáře.
   Chtěli bychom, aby účast v této soutěži byla pro děti zajímavou tvůrčí příležitostí a věříme, že v průběhu soutěže vzniknou zajímavé loutky na motivy známých i méně známých pohádek. Víme, že loutkářství patří k tradičním uměleckým řemeslům v Čechách a čeští loutkáři, řezbáři a scénografové vždy patřili a patří k uznávaným umělcům po celém světě. Právě na tyto tradice chceme naší soutěží navázat.
   Věříme, že dospělí – učitelé, rodiče, prarodiče – budou dětem dobrými rádci a budou se společně s námi z každého tvůrčího úspěchu dětí radovat.
   Přejeme všem účastníkům naší tvůrčí výtvarné soutěže, aby se jim práce na výtvarných trojrozměrných dílech co nejlépe dařila a aby patřili při vyhodnocení k těm nejlepším a oceněným. 
                                                                                       Redakce školního časopisu FELIX

Propozice soutěže
pečlivě prostudujte

Vyhlášení soutěže
1. listopad 2006 

Uzávěrka písemných přihlášek
20. prosinec 2006

31. ledna 2007

termín přihlášek posunut
zaslat pouze písemnou přihlášku do soutěže pro potřebu pořadatele

Přihlášky
Každá škola (kolektiv), každý žák samostatně, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, pošlou v termínu svoji přihlášku – účast v soutěži je dobrovolná
(zpětná vazba pro pořadatele – organizace soutěže)

Výrobek do soutěže
Loutka do pohádky – minimální velikost 30 cm
Formát 3 D

Uzávěrka soutěže
Odevzdání soutěžních prací pořadateli
30. duben 2007 
v termínu 15. – 30. dubna 2007
Adresa pro zaslání
nebo osobní odevzdání soutěžních prací
Doručení soutěžních prací

Základní škola Chomutov,
Akademika Heyrovského 4539 
430 03 CHOMUTOV

Pořadatel neručí za ev. poškození soutěžní práce vinou dopravy – je nutné toto dobře zajistit !
Pořadatel doporučuje, je-li to možné, raději osobní předání soutěžních prací.

Garant soutěže
Josef GRIML – učitel ZŠ

Kontakty
tel. 777 107 256              e mail: joee@volny.cz 
Soutěžní práce
Soutěžním dílem tvůrce je loutka pro konkrétní pohádku - ve formátu 3 D – Jeden tvůrce může soutěž obeslat až třemi pracemi (loutkami).
Je však nutné dodržet kategorii.


Popis soutěžních prací
Každá soutěžní práce musí mít dokonale vyplněný soutěžní list, který bude obsahovat :
• jméno a příjmení tvůrce
• datum narození
• soutěžní kategorii
• název pohádky, do které loutka patří
• školu, třídu + kontakty
• adresu tvůrce domů + kontakty
• slovo o autorovi soutěžní práce
(soutěžní list je v příloze těchto propozic)

Porota
Odborná porota navrhne pořadatelům k ocenění nejzdařilejší soutěžní práce.

Dětská porota navrhne podle svého uvážení udělit

 Cenu dětského úsměvu – cenu dětské poroty
Výstava úspěšných prací
na ZŠ v Heyrovského ul. Chomutov
Bude realizována v 1. polovině června 2007 
Na vernisáži výstavy se uskuteční SETKÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH TVŮRCŮ s oceněním navržených autorů a s překvapením.
Chomutov
30. října 2006 

          Josef GRIML                                            Mgr. Miloš ZELENKA 

   učitel - garant projektu                                        ředitel školy 


     
www.12zscv.cz 

* * * * * *
KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK
P Ř I H L Á Š K A
Zaslat pořadatelům nejpozději do 31. ledna 2007
lze poslat e mailem na  joee@volny.cz
 
Máme zájem zapojit se do dětské tvůrčí výtvarné soutěže
TVOŘÍME LOUTKY DO POHÁDEK
 

Škola
(případně jméno jednotlivce)
 
 
 
 
 
 
Adresa
 
 
 
Kontakty
 
 
 
E mail, web školy
 

 
V jednotlivých kategoriích přihlašujeme
 

 
kategorie
počty prací
předběžně
poznámka
1
I. žáci MŠ a 1. tříd ZŠ
 
 
2
II. žáci 2. – 5. tříd ZŠ
 
 
3
III. žáci 6. – 9. tříd
      a odp. ročníků víceletých   gymnázií
 
 
4
IV. žáci speciálních škol
 
 
5
V. kolektivy
( max. 4 tvůrci)
 
 

*)přihláška je pouze orientační – nezávazná (pro organizační potřebu pořadatelů). Závazná účast v soutěži je potvrzena skutečným předáním soutěžní práce (prací) se soutěžními listy ke každému dílu. Tím je tvůrce (tvůrci) zařazen závazně do soutěže.
 
SDĚLENÍ POŘADATELŮM:
 
 
 
V …………………………… dne………………
 
                                                 
                                                                                              ……………………………………………………..
                                                                                jméno, příjmení (podpis)
 
* * * * * *
KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK
 
SOUTĚŽNÍ LIST
Předat pořadatelům současně se soutěžní prací v termínu
15. – 30. dubna 2007

Název soutěžní práce
Jméno loutky
 

 

Jméno a příjmení autora
soutěžní práce
(u kolektivních prací jména tvůrců)
 
 
 
 
Datum narození
 
 
 
Soutěžní kategorie
(dle propozic soutěže)
 
 
 
Název a autor pohádky, pro kterou byla loutka vytvořena
 
 
 
Škola
 
 
 
Třída
 
 
 
Kontakty na školu
vč. e mailu a webu
 
 
 
Úplná adresa autora soutěžní práce
 
 
 
Slovo o autorovi
(o autorech – o kolektivu)
soutěžní práce
 
 
 
Datum předání
(odeslání soutěžní práce)
 
 
 
Jméno a příjmení zodpovědné osoby
(učitele, rodiče, kontakty)
 

 
 * * * * * *
 

 

* * * * *

Informace k pokračování školního projektu

"MÁME SPOLEČNÉ KOŘENY II."

* * * * * *

CHOMUTOV - BĚLEHRAD

ZŠ Chomutov, Heyrovského - ZŠ SKADARLIJA Bělehrad - Srbsko

* * * * * *

   Ve dnech 29.9. - 7.10.2006 navštívili žáci naší školy pod vedením svých učitelů Mgr. Jany Pondělíčkové a Mgr. Filipa Jančáka družební školu SKADARLIJA v Bělehradě a v současné době se připravuje reportáž z této cesty a třídí se bohatý fotografický materiál. Prosíme tedy o maličké strpení a v nejbližší možné době se o této cestě dozvíte na našich webových stránkách více.

Josef Griml

 

        A co píše o návštěvě Srbska pan učitel Filip Jančák ?

                     Srbsko podruhé

   Nadešel nový školní rok a s ním další, v pořadí již druhá návštěva našich dětí v srbském hlavním městě Bělehradě, v jehož centru se nachází základní škola Skadarlija, se kterou naše ZŠ spolupracuje v rámci partnerského projektu MÁME SPOLEČNÉ KOŘENY.
Letos se oproti minulému roku výjezdu zúčastnilo 13 žáků školy a 2 učitelé- Mgr. Jana Pondělíčková a Mgr. Filip Jančák. Vyrazili jsme v pátek 29.9. večer. Cesta probíhala klidně, malé problémy jsme měli na maďarsko srbské hranici, kdy se srbskému přísnému celníkovi nelíbilo, že se děti v autobuse fotily, fotky musely být z fotoaparátu smazány. Po tomto zdržení jsme již hladce ujížděli na Bělehrad, kam jsme dorazili v sobotu v poledne. Děti byly po krátkém uvítání ve škole rozděleny do hostitelských rodin a dospělí byli odvezeni k ubytování na studentské koleji, jejíž kvalita si takřka nezadala s hotelovým komfortem. Program dalších dní byl vcelku obsáhlý, sportovali jsme, navštívili mnohá místa významná nejen v srbské, ale hlavně celoevropské historii, nahlédli jsme do srbské kuchyně a především poznali, že opravdu MÁME SPOLEČNÉ KOŘENY...
   Rozloučení proběhlo jako loni - emotivně, opět nechyběly slzy ani dojemná objetí. Cestou zpět jsme se zastavili v termálních lázních Velký Meděr na Slovensku, počasí nám přálo, a tak jsme si ještě nejspíš naposledy v tomto roce zaskotačili ve venkovních bazénech i s prudkým tobagánem, na kterém leckdo skládal svého "bobříka odvahy". Domů k rodinám jsme dorazili půl hodiny po půlnoci 7.10. a spokojeně ulehli s milou vzpomínkou na místa, lidi a zážitky, které jsme během jednoho týdne v Srbsku prožili.

(fotogalerie "Zážitky ze Srbska" je umístěna v podpoložce pod Úvodem)

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

   

Blahopřání ředitele školy k významnému sportovnímu úspěchu žákům IV.A  a  IV.B 

   

     Časopis Školní sport č. 2/2006-2007 přinesl souhrnné výsledky republikové soutěže pro základní a střední školy - ZÁTOPKOVY ŠTAFETY 2006.

    Letos to byl již 15. ročník této soutěže, která je pořádána od roku 1992 pod záštitou Českého olympijského výboru a má připomínat vynikající sportovní výkony Emila Zátopka na tratích na 5 a 10 km a na maratónské trati 42 195 metrů.

    Naše škola se pravidelně účastní Zátopkových štafet a letos jsme sestavili dvě štafety na 5 km, jednu štafetu na 10 km a jednu na maratónskou trať. Čekali jsme na souhrnné republikové výsledky, které zpracovává Agentura SPRINT v Praze a právě poslední číslo Školního sportu nám udělalo radost. Štafeta sestavená ze žáků IV.A a IV.B se umístila na 1. místě časem 13:41,2 a teď již jen budeme čekat na předání poháru za toto vítězství.

Ředitel školy blahopřeje žákům k jejich významnému sportovnímu úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.

1. místo

v České republice

patří štafetě žáků IV.A a IV.B na trati 5 km

"Zátopkova pětka"

časem: 13:41,2

štafetu tvořili žáci:

Smítka, Miltnerová, Märc, Pichrtová, Lepey, Šustr, Hlavatá, Buchalová, Hotovcová, Holovský, Bošina, Burián (všichni IV.A) 

Bachor, Rychtecký, Spitznerová, Nepovímová, Kupec, Syntichaki, Dolanský, Kernerová, Nachtigal, Pajdičová, Šulc, Hanzela (všichni IV.B) 

finišovala: Mgr. Jarmila Nejezchlebová 

BLAHOPŘEJEME !

* * * * * * *

      Dne 25. září 2006 se na letním stadionu v Chomutově uskutečnilo okresní kolo v lehkoatletickém čtyřboji žáků 6. - 7. ročníků základních škol. Pětičlenné reprezentační družstvo dívek z naší školy si na této soutěži vedlo velice dobře, děvčata získala celkem 4 041 bodů a obsadila v celkové klasifikaci 2. místo.

     1. místo ZŠ Krušnohorská Jirkov

     2. místo ZŠ Heyrovského Chomutov

     3. místo ZŠ Krátká ul. Klášterec nad Ohří

Složení našeho družstva:

Miloslava Čečatková

Markéta Kubaníková

Veronika Ficková

Daniela Křížová

Martina Mikulášková 

Gratuluji dívkám k úspěchu a děkuji jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Miloš ZELENKA

ředitel školy