Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

CENA ŘEDITELE ŠKOLY

   Za významné úspěchy ve školní práci, za reprezentaci školy, za činy vhodné následování a další významné počiny uděluje od školního roku  2006 - 2007 tuto cenu ředitel školy vždy na konci každého školního roku. Dosud toto ocenění získali tito žáci

 

GALERIE OCENĚNÝCH

 

 Vanessa OLAVJANIKOVÁ

 Vanessa PLAVJANIKOVÁ - 2006 - 2007

 

Ředitel základní školy uděluje

u příležitosti ukončení školního roku  2006-2007

CENU

ŘEDITELE ŠKOLY

 Vanesse PLAVJANIKOVÉ,

 za trvalou aktivitu
po celou dobu školní docházky, za vynikající výsledky, za aktivní
práci v redakční radě školního časopisu Felix a úspěšnou reprezentaci
školy v soutěžích a předmětových olympiádách.

Chomutov, 29. června 2007

 

********************************************************

 

Jakub BARCAL

 Jakub BARCAL -  žák 9. A - 2007 - 2008

 

     Ředitel základní školy uděluje
  u příležitosti ukončení školního roku 2007-2008
CENU
  ŘEDITELE ŠKOLY
Jakubu Barcalovi,

za příkladné chování, svědomitou a pečlivou práci během celé školní docházky a za aktivní pomoc v prezentačních činnostech školy

 *******************************************

 

Vladimír Dolanský

 Vladimír DOLANSKÝ - žák 6. B - nominovaný na Cenu Michala Velíška 2008

 

Ředitel základní školy uděluje
  u příležitosti ukončení školního roku 2007-2008

 

CENU
  ŘEDITELE ŠKOLY


Vladimíru Dolanskému,

za nezištnou a obětavou pomoc při záchraně malého dítěte

ve škole v přírodě.

 Chomutov 27. června 2008

 

**************************************

 Lucie Pelcová

 Lucie PELCOVÁ - žákyně 8.B - 2007 - 2008

 

Ředitel základní školy uděluje
  u příležitosti ukončení školního roku 2007-2008

 

CENU
  ŘEDITELE ŠKOLY

 

Lucii Pelcové,

za příkladné chování, aktivní práci a obětavou pomoc při realizaci prezentačních akcí školy.

Chomutov 27. června 2008

 

******************************** 

     
Ředitel základní školy uděluje
 u příležitosti ukončení školního roku 2008-2009
 CENU
 ŘEDITELE ŠKOLY
 
Kláře Sasové,
 
za originální propagaci a reprezentaci školy v uměleckých aktivitách po celou dobu školní docházky.
 
Chomutov 26. června 2009
 
 
Klára Sasová a ředitel školy při udělení Ceny ředitele

  ***********************************************

  Klára SASOVÁ - 9. A - 2008 - 2009