Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Jan SPITZNER - 8.B
Lucie PELCOVÁ - 8.B
Marek SLÁNIČKA - 8.B
Nikola TESAŘÍKOVÁ - 8.B
Tereza ŠUSTROVÁ - 8.B
Kristina BĚHOUNKOVÁ - 9.A
Josef GRIML - učitel
vedoucí redakčního kroužku
Redakční rada školního časopisu FELIX
- noviny žáků 12. ZŠ Chomutov - 

"Není důležité, kolik nás v redakci začíná, ale to, kolik při té práci vytrvá až do posledního dne školního roku. " Odešli žáci z 9. ročníků a začínají noví mladí redaktoři.
Vanessa PLAVJANIKOVÁ - ukončila v 9.A svoji povinnou školní docházku a v redakční radě FELIXe patřila mezi nejaktivnější redaktory. Proto stále zůstáva čestnou členkou redakční rady, i když od školního roku 2007 - 2008 studuje na Gymnáziu Chomutov

ČESTNÝ ČLEN REDAKČNÍ RADY
Z redakční rady na střední školu odešly sestry FORMANOVY, které v redakci dlouho a úspěšně pracovaly.
Na tomto snímku je Nikola Formanová - studuje na Gymnáziu Chomutov

ČESTNÝ ČLEN REDAKČNÍ RADY
A toto je sestra - Martina Formanová. Obě sestry se podílely velkou měrou na projektech DĚTI DĚTEM a DOTEK LIDSKOSTI.
Také Martina studuje na Gymnáziu Chomutov

ČESTNÝ ČLEN REDAKČNÍ RADY

Stránka