Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Tradičně žáci 9. tříd na sklonku školního roku předávají symbolicky svojí školu těm nejmladším - žákům z prvních tříd. Koná se tradiční PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA OPRAVDOVÉ ŠKOLÁKY. To poslední
Pasování se účastní každýrok hodně rodičů, prarodičů, příbuzných a přátel naší školy. Bylo tomu tak i na tom posledním pasování.
Role pasujíciho se ujal David Lišťák
Velcí školáci dostali od
Pasuji tě na opravdového školáka...
Letošní pasování se uskutečnilo již po osmé
Od redaktorů FELIXe dostali žáci 1. tříd také knihu pohádek DĚTI VYPRÁVĚJÍ DĚTEM
Každý
A nakones společná fotografie
To jsou žáci 9. tříd, kteří pasování provedli a 30. června 2006 převzali svoje poslední vysvědčení ze základní školy

Stránka