Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

Zde těží uhlí Severočeské doly, a.s. Chomutov
Před námi je Chomutov
A ještě jeden pohled přes vrtuli letadla.
Pod námi je nový dopravní uzel - mimoúrovňová křižovatka Chomutov - Karlovy Vary a Praha - Hora sv. Šebestiána a do Německa
Dívejte se...
Z dálky a z výšky od západu
Pod pravým křídlem
Nad ZŠ v Kadaňské ulici Chomutov
Nad ZŠ v Hornické ul. Chomutov
Od "třináctky" přes Kadaňskou ulici až k Domovině
Nad sídlištěm Matěje Kopeckého
Chomutov - Zátiší
Kolem Merkuru a ulic Kostnická a Hornická

Stránka