Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

čtvrtek 14. a pátek 15. prosince 2006
Děti ze 4. tříd připravily pro žáky z okolních mateřských škol hned dvě pohádky, které jim také ve společenské místnosti školy zahrály.

čtvrtek 14. a pátek 15. prosince 2006
Děti ze 4. tříd připravily pro žáky z okolních mateřských škol hned dvě pohádky, které jim také ve společenské místnosti školy zahrály.

Hrála se pohádka

Hrála se pohádka "O princezně Mucholapce" a "O dvanácti měsíčkách"

Herci se připravují a všude panuje předpremiérová nervozita a tréma...

Herci se připravují a všude panuje předpremiérová nervozita a tréma...

Slovo jedné z režisérek - paní učitelky Jarmily Nejezchlebové k malým hercům je posledním povzbuzením před premiérou.

Slovo jedné z režisérek - paní učitelky Jarmily Nejezchlebové k malým hercům je posledním povzbuzením před premiérou.

A v sále už jsou diváci - ve čtvrtek to byly děti z MŠ z Blatenské a Šafaříkovy ulice v Chomutově.

A v sále už jsou diváci - ve čtvrtek to byly děti z MŠ z Blatenské a Šafaříkovy ulice v Chomutově.

Těšíme se na pohádky...

Těšíme se na pohádky...

Pohádkou

Pohádkou "O dvanácti měsíčkách" začaly děti ze 4.A paní učitelky Jarmily Nejezchlebové a představení zahrály všechny děti z této třídy.

Macecha posílá Marušku do lesa pro fialky

Macecha posílá Marušku do lesa pro fialky

U dvanácti měsíčků, kteří seděli u velikého ohně...

U dvanácti měsíčků, kteří seděli u velikého ohně...

A diváci byli na pohádku velice soustředění

A diváci byli na pohádku velice soustředění

Měsíčkové musí Marušce pomoci a Leden popustí vládu svému bratrovi...

Měsíčkové musí Marušce pomoci a Leden popustí vládu svému bratrovi...

Další pohled do hlediště vypráví o tom, že se divákům pohádka líbí

Další pohled do hlediště vypráví o tom, že se divákům pohádka líbí


Stránka