Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

6. prosinec 2005 a na naší škole se koná další florbalový turnaj - tentokrát je to okresní kolo ve florbalu starších žáků 8. - 9. tříd. Hraje se u nás jedna ze semifinálových skupin a potom také finále těch nejlepších. Je to postupová soutěž a pořadatelem je ŠSK při 12. ZŠ Chomutov.
(ilustrační foto)
17. prosince 2005 jsme uspořádali tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 55 žáků z naší i z okolních škol.
Poslední školní den v prosinci - tentokrát to bylo 19. prosince 2005 - se u nás tradičně koná předvánoční rozloučení se školou a se starým rokem. Tentokrát vánoční atmosféru navodili žáci 1. stupně naší školy a ve foayeru školy jim naslouchali všichni žáci i dospělí.
18. ledna 2006 a další akce pro budoucí prvňáčky. Dětem z mateřských škol zahráli žáci ze 4. a 5. třídy hned čtyři pohádky - O dvanácti mesíčkách, Šípková Růženka, O Sněhurce a Tři prasátka. Dětem, které své pohádky připravily pod vedením paní učitelek Opálkové a Zýkové tleskala do posledního místečka zaplněná společenská místnost školy.
20. a 21. ledna 2006 se konal zápis nových žáků, kteří nastoupí ve školním roce 2006 - 2007 do prvních ročníků naší školy.
2. březen 2006 - to jsme uspořádali již 2. ročník florbalového turnaje pro nejmladší žáky JUNIOR FLORBAL CUP 2006. Turnaj je určen žákům 4. - 5. tříd a zúčastnilo se ho 9 mužstev z Chomutovska. Pohár vítězů si odnesli žáci ze ZŠ v Hornické ulici Chomutov.
S organizací turnaje velice pomáhali starší florbalisté z naší školy.
31. března 2006 přijel do naší školy cestovatel Igor Brezovar, který na motocyklu navštívil více jak 80 států světa a vyprávěl o svých cestách po Africe. Jeho besedy nesly název CESTA DO RÁJE aneb Na motocyklu BMW 1100 LS z Prahy až do Kapského Města. Igor Brezovar uspořádal pro děti hned dvě besedy, které byly moc zajímavé a přivezl s sebou ukázat také svůj motocykl. Beseda se konala v rámci projektu CESTUJEME PO SVĚTĚ.
Igor Brezovar je od července 2006 zase na cestách. Nyní se vypravil z Prahy přes Evropu do Asie, do Číny, Mongolska, Tibetu až do Japonska, které chce projet. Slíbil, že až se vrátí, zajede zase do naší školy vyprávět o svých zážitcích z této daleké cesty. Jeho první e maily už k nám dorazily...
4. duben 2006 DĚTSKÁ SCÉNA 2006 - Naše škola je spolupořadatelem velké krajské akce. V Městském divadle v Chomutově pořádáme krajskou přehlídku dětských divadelních a loutkářských souborů Ústeckého kraje DĚTSKÁ SCÉNA 2006. Této přehlídky se účastní nejlepší dětské soubory z našeho kraje a pro naši školu je to veliká čest, že jsme se mohli na této přehlídce podílet jako pořadatelé. Patronát nad přehlídkou převzala starostka města Chomutova ing. Ivana Řápková.
V Městském divadle v Chomutově bylo hlediště plné vnímavých diváků.
6. duben 2006 - V chomutovském kině OKO se uskutečnilo oblastní kolo postupové soutěže PARAGRAF 11/55 a naše družstvo ve složení Vanessa Plavjaniková, Magdaléna Řápková, Jakub Barcal, Jiří Skalický a Václav Klír vybojovalo moc pěkné 2. místo a od postupu do vyššího kola je dělilo jen maličko...
22. duben 2006 DĚTSKÁ SCÉNA 2006 - Tentokrát ve Středisku knihovnických a kulturních služeb je naše škola spolupořadatelem další krajské akce. SKKS v Chomutově je vyhrazeno nejlepším sólovým recitátorům z Ústeckého kraje a tak se recitovalo v historických prostorách bývalého jezuitského kláštera.

Stránka