eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

NÁSLEDUJÍCÍ GALERIE FOTOGRAFIÍ JE ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2005 - 2006
(pořízeno v červnu 2006)

Naši nejmenší z I. A
Třídní učitelka Mgr. Romana ŠÍCHOVÁ
Naši nejmenší žáci z I. B
Třídní učitelka Mgr. Marta KOCHLÖFLOVÁ
II. A
Třídní učitelka Mgr. Kamila VACLÍKOVÁ
II. B
Třídní učitelka Mgr. Stanislava WIEDENOVÁ
III. A
Třídní učitelka Mgr. Jarmila NEJEZCHLEBOVÁ
(s dětmi na snímku zastupující Marie MOUROVÁ)
III. B
Třídní učitelka Jana ROŽOVÁ
IV. A
Třídní učitelka Mgr. Alena ZÝKOVÁ
V. A
Třídní učitelka Mgr. Eva OPÁLKOVÁ
V. B
Třídní učitelka Mgr. Miroslava MACHOVÁ
VI. A
Třídní učitelka Mgr. Jana PLACHÁ
VI. B
Třídní učitel Mgr. Petr ŠVORC
VII. A
Třídní učitelka Mgr. Jana PONDĚLÍČKOVÁ

Stránka