Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

 

Organizace školního roku

související se sloučením škol

 

 
 
 Na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Chomutova č. 148/2008 ze dne 24.11. 2008 se právním nástupcem Základní školy Chomutov, Havlíčkova 3675 s účinností od 1. ledna 2009 stala Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.
 
Ředitelškoly předkládá informaci veřejnosti o organizaci školního roku 2009 - 2010. 

 

  
SOUČASNÝ STAV ORGANIZACE A NAPLNĚNOSTI ŠKOLY
 
Počty žáků po třídách a skupinách v příloze č. 2
 
Údaje                                                      k 11.3. 2009
pracoviště Heyrovského
pracoviště Havlíčkova
Kapacita školy
480
550
Kapacita školní družiny
95
90
Kapacita školní jídelny
400
500
 
 
 
Počet tříd školy
17
22
  • Z toho přípravná třída / dyslektické třídy
1
4
Počet oddělení školní družiny
3
3
 
 
 
Celkový počet žáků / dětí
386
423
  • Z toho v přípravné třídě / dyslektických třídách
13
51
 
 
 
Počet zaměstnanců fyzický / přepočtený
44/38,23
47/45,82
  • Z toho pedagogové ( učitelé, vychovatelé, asistenti)
26,23
32,82
  • Z toho nepedagogové ( správa, jídelna)
12
13
Vedoucí zaměstnanci ( ředitel a ekonom na p.Heyrovského)
5
4
 
 
 
NÁVRH ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009 - 2010
 
 
Předpokládané počty žáků po třídách a skupinách v příloze č. 3
 
  
 
Údaje                           předpoklad k 1.9. 2009
pracoviště Heyrovského
pracoviště Havlíčkova
Kapacita školy
480
550
Kapacita školní družiny
95
90
Kapacita školní jídelny
400
500
 
 
 
Počet tříd školy
19
10
     + přípravná třída
 
1
Počet oddělení školní družiny
3
2
 
 
 
Celkový počet žáků základní školy
458
215
 
 
 
Počet zaměstnanců
43,5
27
  • Z toho pedagogové ( učitelé, vychovatelé, asistenti)
30,5
18
  • Z toho nepedagogové ( správa, jídelna)
13
9
 
 
 
Vedoucí zaměstnanci ( ředitel, ekonom a vedoucí jídelny na p.Heyrovského)
5
2
 
 
 
 
 
 
Organizační kroky                          k 1.  září  2009
pracoviště Heyrovského
pracoviště Havlíčkova
Otevření prvních tříd
+3 třídy
0
Přesun kolektivů dyslektických tříd do ZŠ Skolní
 
-3 třídy
Přechod žáků bývalé dyslektické 8.C do dalších tříd 9. ročníku ( předpoklad)

+11 žáků
Přechod kolektivů bývalé 5.C a 5.D na pracoviště Heyrovského
Rozdělení 5.B do tří tříd 6. ročníku
+1 třída
-    2 třídy
Přestup kolektivů 7.D, 7.E do 8. ročníku ZŠ Hornická
 
-     2 třídy
Ukončení školní docházky po 9. ročníku
-    1 třída
-    2 třídy