Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

INFORMACE

vedoucí školní jídelny pro rodiče a žáky školy

 e mail: jidelna@12zscv.cz

* * * * *

PRODEJ STRAVENEK

7,00 - 8:00

11,30 - 13,30

CENA OBĚDA

do 6 let ...... 16,- Kč

7 - 10 let ................ 19,- Kč

11 - 14 let ................... 21,- Kč

15 - 18 let ............. 23,- Kč

* cena oběda se stanovuje dle věku dosaženém v daném školním roce

ČIP   115,- Kč

 

PŘIHLÁŠENÍ - ODHLÁŠENÍ OBĚDA

Oběd musí být přihlášen  nebo odhlášen

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘEDEM do 13,30 hod.

u vedoucí školní jídelny, u paní kuchařky nebo telefonicky

ŠJ Heyrovského - tel. 474 688 454

ŠJ Havlíčkova - tel. 474 629 454

VÝDEJ OBĚDŮ

11:45 - 14:00

* v případě nemoci se oběd do jídlonosiče vydává pouze první den nemoci
 v 11:30 - 11:45 a potom následuje odhláška obědů

ZPŮSOB PLATBY

  • od 20. dne v měsíci na další měsíc
  • hotovostí u okénka v kanceláři vedoucí školní jídelny
  • bankovním převodem - informace podá vedoucí ŠJ individuálně