Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče
 
  • Informace o průběhu vzdělávání žáka
  • Pomoc při řešení závažných skutečností týkajících se žáka
  • Zajištění společného postupu rodiny a školy
 

 
specifikace konzultace
 
 
kontaktní osoba
místnost
čas
Úřední hodiny ředitele školy
Mgr. Miloš Zelenka
Ředitelna
St    14  - 16
+ dle tel. dohody
Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP
/ řešení kázeňských problémů/
Mgr. Michal Šperling
Kancelář ZŘŠ
St 14 - 16
+ dle dohody
Konzultace výchovného – kariérního poradce
Mgr. Miloš Samec
Kabinet
dějepisu
ST 15 – 16
+ dle dohody
Konzultace výchovné poradkyně
/ péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /
Mgr. Jarmila Nejezchlebová
Učebna
1. A
ST 15 - 16
+ dle dohody
Konzultace školního preventisty
Mgr. Filip Jančák
Učebna
5.A
ST 15 – 16
+ individuálně
Školní knihovna
 
Mgr. Kamila Vaclíková
Knihovna
ÚT
13 - 15
Informace o prospěchu
a chování žáků - individuální
 
všichni pedagogové
Kabinety
Učebny
ST
15 - 16
Třídní schůzky  společné
 
 
třídní učitelé
Kmenové
třídy
Viz rozpis
I. stupeň
 
15.30 – 16.30
II. stupeň
16    - 17
 

 
KONTAKTY
 

název funkce
jméno a příjmení, titul
E-mail
Telefon
ředitel
Miloš Zelenka, Mgr.
reditel@12zscv.cz
777948196
zástupce řed.
Michal Šperling, Mgr.
zastupce@12zscv.cz
474628590
vedoucí ŠJ
Jitka Faranová
faranova@12zscv.cz
474688454
školník
Jiří Chaloupka
chaloupka@12zscv.cz
606464871
ekonomka
Jitka Macáková
ekonom@12zscv.cz
474628590
pedagogové
xxx
prijmeni@12zscv.cz
474628590

 
V Chomutově dne 29. srpna 2007
 
                                                            Mgr. Miloš Zelenka, ředitel
                              Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Plán třídních schůzek  
 a pedagogických rad
pro školní rok 2007   -   2008
 
Konzultační hodiny s učiteli
probíhají každou středu   15.00 - 16.00
                                              
Třídní schůzky společné :    
 dle rozpisu       I. stupeň        15.30 - 16.30
                       II. stupeň       16.00 - 17.00
 
31.8.2007
Pedagogická rada
·         Organizace školního roku
·         Úprava učebních plánů
·         Způsoby informovanosti zákonných zástupců
1.9.2007
 
 
12.9.2007
Třídní schůzka
·         Plán činnosti třídního učitele ( ŠVP, LVK, exkurze…)
·         Způsob omlouvání žáků,soc. právní ochrana dítěte
·         Vzájemná informovanost ( změny, úrazy, včasnost)  
 
 
 
21.11.2007
Pedagogická rada
·         Hodnocení prospěchu a chování
·         Plnění poradenské činnosti školy ( prevence, záškoláctví, kariérní poradenství, práce s žáky )
 
 
28.11.2007
Třídní schůzka
·         Hodnocení vzdělávání a chování žáků
·         Poradenská činnost školy ( preventista, výchovní poradci )
 
 
23.1.2008
Pedagogická rada
·         Hodnocení žáků za I. pololetí
·         Informace výchovných poradců
 
 
16.4.2008
Pedagogická rada
·         Hodnocení vzdělávání a chování žáků za 3. čtvrtletí
·         Vyhodnocení srovnávacích testů ( VP )
 
 
23.4.2008
Třídní schůzka
·         Hodnocení vzdělávání a chování žáků
·         Třídnické informace
 
 
18.6.2008
Pedagogická rada
·         Hodnocení vzdělávání a chování žáků za II. pololetí
·         Výsledky vzdělávání žáků
 
 
Chomutov 2007-08-08                        Mgr. Miloš Zelenka – ředitel školy