Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

 

ŠKOLNÍ ROK 2008 - 2009

MĚSÍČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

OTEVŘELI JSTE SI STRÁNKU,

    na které se dozvíte, co všechno se ve škole realizuje, co se připravuje a na co se mohou žáci těšit. Aktuálně se zde uveřejňuje program na konkrétní měsíc. V průběhu nového školního roku chceme navázat na aktivity z uplynulých let.

DŮLEŽITÉ

Od 1. ledna 2009 došlo ke sloučení ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského a ZŠ Chomutov, Havlíčkova ul. Jedná se tedy o dvě pracoviště jedné školy. Informace o pracovišti v Havlíčkově ulici lze najít na webových stránkách

WWW.9ZSCV.CZ

* * * * * * * * * * * *

pracoviště :

 AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539

 

* * * * * * * * * * * *

BŘEZEN 2009

 

2. března - 27. března 2009

ŠKOLNÍ DRUŽINA I. - IV. oddělení

Turnaj ve hře "Člověče nezlob se ! "

Vychovatelky ŠD

 

4. března 2009

Kde vzniká divadlo ?

Exkurze do divadelního zákulisí Divadla rozmanitostí Most

3. AB

Mgr. Alena Zýková - Mgr. Eva Opálková

 

4. března 2009

Ende bende

Představení v Divadle rozmanitostí Most - 3.AB

Mgr. Alena Zýková - Mgr. Eva Opálková

 

5. března 2009

Exkurze 6. B - fyzika

Elektrárna Prunéřov

Emil Zahálka

 

5. března 2009

Představení v Divadle rozmanitostí Most - 1.B a 2.A

" O holčičce s náhradní hlavou "

třídní učitelky

 

9. března 2009

Závislosti - přednáška ACET pro 7. - 9. třídy

Mgr. Jana Plachá

 

12. března 2009

Pravěk v literatuře - Městská knihovna - 4. A

Mgr. Simona Šperlingová

 

14. března 2009

DEN POEZIE - okresní kolo v recitaci žáků ZŠ

postupující ze školního kola soutěže

SKKS Chomutov - od 9:00

Mgr. Jana Plachá

 

17. března 2009 

Olympiáda v ČJ - okresní kolo - 8. - 9. ročníky

Mgr. Miloš Samec - Mgr. Jana Plachá

 

18. března 2009

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Mgr. Markéta Kubešová

 

do 20. března 2009

školní kola postupových soutěží

Pythagoriády  6. - 7. třídy

 Fyzikální olympiády 8. - 9. třídy

Mgr. Petr Švorc - Mgr. Jana Babická - PaedDr. Vladimír Kafka

 

26. března 2009

Den učitelů 2009

Slavnostní setkání pedagogů Chomutova

Městské divadlo Chomutov

Mgr. Petr Švorc

 

27. března 2009

RUKAVIČKA

představení žáků 4. tříd pro děti z mateřských škol

Mgr. Simona Šperlingová

pozvánku lze prohlédnout zde

Pohádka dětí ze 4. tříd pro MŠ

 

28. března 2009

Velký učitelský volejbalový turnaj

ke Dni učitelů 2009

Mgr. Filip Jančák

 

 

* * * * * * * * 

 

ÚNOR 2009

 

2. února 2009

Zeměpisná olympiáda - školní kolo 8. - 9. ročníky

Mgr. Markéta Kubešová

 

3. února 2009

Okresní finále ve florbalu žáků 8. - 9. tříd

ve spolupráci s OR AŠSK ČR a DDM Chomutov

semifinále a finále - tělocvičny 12. ZŠ

Josef Griml - Mgr. Milan Märc

Výsledkovou listinu okresního kola si můžete prohlédnout zde

Výsledková listina okresního finále.

 

4. února 2009

Výukový program v Pedagogicko psychologické poradně

přípravná třída

Mgr. Hana Švarcová 

 

9. - 13. února 2009

Jarní prázdniny  - školy okresu Chomutov

 

16. - 20. února 2009

Dovednostní testy SCIO - 9. ročník

Mgr. Miloš Samec - Mgr. Jana Plachá - Emil Zahálka

 

19. února 2009

JUPIÁDA - hudební program pro 2. stupeň ZŠ

Městské divadlo Chomutov

Mgr. Jana Plachá

 

20. února 2009

Masopustní karneval pro žáky 1.AB

třídní učitelky

 

20. února 2009

Angličtina - okresní kolo jazykové olympiády

žáci 7. - 9. tříd

Mgr. Filip Jančák 

 

20. února 2009

"Jak se žilo za 1. republiky"

Projektový den žáků 9.A

Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Miroslava Beranová

 

25. února 2009

Okresní finále ve florbalu žáků 6. - 7. tříd

ve spolupráci s OR AŠSK ČR a DDM Chomutov

semifinále a finále - tělocvičny 12. ZŠ

Josef Griml - Mgr. Milan Märc - Václav Čech

Výsledkovou listinu okresního finále si můžete prohlédnout zde

Výsledková listina - florbal 6. - 7. třídy

 

25. února 2009

DEN POEZIE - školní kolo v recitaci žáků ZŠ

společenská místnost školy

(postupová soutěž MŠMT ČR - "DĚTSKÁ SCÉNA 2009")

Josef Griml - Mgr. Alena Zýková - Mgr. Stanislava Wiedenová - Mgr. Jana Plachá - Mgr. Blanka Legnerová )

 výsledkovou listinu školního kola si můžete prohlédnout zde

Výsledková listina školního kola.

 

23. - 26. února 2009

Kontrolní činnost České školní inspekce 

 

**************************

LEDEN 2009

 

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ NADCHÁZEJÍCÍ ROK.

5. ledna 2009

Zahájení nového roku 2009

 

5. ledna 2009

Návštěva primátorky Statutárního města Chomutova

 

7. ledna 2009

Filmové představení - kino Oko Chomutov

"Kozí příběh"

třídy dle rozpisu - zajišťuje: Mgr. Simona Šperlingová

 

9. ledna 2009

Zimní liga v sálové kopané OR AŠSK ČR Chomutov

sportovní hala - mladší žáci

Mgr. Miloš Samec

 

9. - 10. ledna 2009

Nácvik divadelní hry a "Lednové noční spaní ve škole"

6.A a tř. učitel Emil Zahálka

 

11. - 16. ledna 2009

Školní lyžařský výcvikový kurz  pro žáky ze 6. - 9. tříd

Klínovec - Loučná - Zámeček - Krušné hory

Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Michal Šperling

 

14. ledna 2009

Projektový den žáků 6. AB

"Plujeme po řekách starověku"

Mgr. Markéta Kubešová - Mgr. Blanka Legnerová

 

15. - 16. ledna 2009 14:00 - 18:00

Zápis žáků do budoucích 1. ročníků

pro školní rok 2009 - 2010

Uskuteční se v budově ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

(viz informace pro rodiče žáků  budoucích 1. ročníků na našem webu)

Mgr. Milada Čermáková a pedagogové školy

 

16. ledna 2009

Okresní kolo olympiády v německém jazyce 7. - 9.tříd

Gymnázium v Klášterci nad Ohří

Mgr. Petra Janošťáková

 

16. ledna 2009

Zimní liga sálové kopané ve sportovní hale Chomutov

OR AŠSK ČR Chomutov - starší žáci

Mgr. Miloš Samec

 

21. ledna 2009

Okresní kolo olympiády v matematice 5. a 9. ročníky

Mgr. Petr Švorc - Mgr. Jana Babická

 

22. ledna 2009

"Bára a pohádková říše"

Vlastní pohádku pro spolužáky z I. stupně zahrají žáci 6.A

Emil Zahálka

 

23. ledna 2009

Projektový den žáků 9.A

"Jak se žilo za 1. republiky"

Mgr. Miloš Zelenka a Mgr. Miroslava Beranová

 

 27. ledna 2009

Chemická olympiáda pro žáky 9. ročníků

Mgr. Kateřina Průšová

 

27. ledna 2009

Okresní kolo dějepisné olympiády v DDM Chomutov

pro 9. ročníky

Mgr. Vladimír Šmíd

 

29. ledna 2009

 

30. ledna 2009

Jednodenní pololetní prázdniny

 

***********************************

 

 

   PROSINEC 2008

ADVENTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

 

3. prosince 2008

Tematický zájezd do Prahy

"Od Lorety k orloji" - 4.AB

Mgr. Simona Šperlingová - Mgr. Marta Kochlöflová

 

4. prosince 2008

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

Soutěž ve skoku vysokém pro žáky ZŠ

- pro přihlášené - velká TV

Josef Griml - ŠSK - Mgr. Jana Pondělíčková

 

4. prosince 2008

Čerti v chomutovském podzemí a Betlémy v muzeu

1.AB - Mgr.Stanislava Wiedenová - Mgr. Kamila Vaclíková

 

 5. prosince 2008

Mikulášská nadílka v patronátní ZŠS a MŠ v Palachově ulici a na 1. stupni naší školy

Josef Griml + žáci 9.třídy

 

8. prosince 2008

Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro žáky 4. - 9. tříd

- tradiční sportovní předvánoční akce -

Josef Griml - ŠSK - Mgr. Jana Pondělíčková

 

10. prosince 2008

Divadlo rozmanitostí Most - "Tři sněhuláci" - 4.AB

Mgr. Simona Šperlingová - Mgr. Marta Kochlöflová

 

10. prosince 2008

Městské divadlo v Chomutově - 5.B

Baletní představení ZUŠ Chomutov

 

 

11. prosince 2008

Okresní finále ve florbalu nejmladších žáků 4. - 5. tříd

JUNIOR FLORBAL CUP 2008

ŠSK - Josef Griml - Mgr. Milan Märc

 

11. prosince 2008

Tematická zájezd do Prahy - 5.A a 8.A

Náprstkovo muzeum - Muzeum čokolády - IMAX

Divadlo "MINOR"

Mgr. Miloš Samec - Mgr. Filip Jančák

 

12. prosince 2008

Městská sportovní hala - Liga malého fotbalu

starší žáci - dlouhodobý turnaj

Mgr. Miloš Samec

 

15. prosince 2008

Divadlo rozmanitostí Most - 2.AB

"Ende dende" - představení DR

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

 

15. prosince 2008

Pečeme vánoční cukroví - 6.B

Mgr. Blanka Legnerová

 

15. prosince 2008 

Uzávěrka literární soutěže "Vánoce - zima 2008"

Josef Griml

 

15. - 16. prosince 2008

LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ

Přírodopisná soutěž - Schola Humanitas Litvínov

Mgr. Kateřina Průšová a družstvo naší školy

 

17. prosince 2008

Vánoční dárky pro děti do dětských domovů - sbírka

-  Vánoční humanitární akce -

Josef Griml - FELIX

 

17. prosince 2008 

16:00 - 16:20

Vánoce na chomutovském náměstí

- vystoupení žáků naší školy na Chomutovských vánočních trzích 2008 -pódium na náměstí -

Mgr. Jana Plachá - Jana Rožová a žáci školy

 

17. prosince 2008

Vánoční besídka pro děti a rodiče - 2.AB

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

 

18. prosince 2008

Netradiční nadílka - projektový den 6.AB

Mgr. Blanka Legnerová - Emil Zahálka

 

18. prosince 2008

Čerti v chomutovském podzemí a Betlémy v muzeu - 7.A

Mgr. Kateřina Průšová

 

18. prosince 2008 

Vánoční besídka pro rodiče a děti - 1.AB

Mgr. Stanislava Wiedenová - Mgr. Kamila Vaclíková

 

18. prosince 2008  v  17:00

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PŘED ŠKOLOU

VÁNOČNÍ LOUČENÍ SE STARÝM ROKEM

pozvánku si můžete stáhnout zde

Pozvánka na Vánoční zpívání

 

 Na stránce se dosud pracuje....

 

LISTOPAD 2008

 

3. listopadu 2008

TRH PRÁCE

Soutěž Okresní hospodářské komory

 

5. listopadu 2008

VZDĚLÁVÁNÍ 2008

9. tř. a 8.AB - Volba povolání

Prezentační výstava středních škol

Městská sportovní hala Chomutov

Mgr. Jana Plachá - Mgr. Miloš Samec

 

5. listopadu 2008

Vladimír Franz - Imaginace

9. třída

Výstava obrazů v Galerii Špejchar Chomutov

Mgr. Jana Plachá

 

5. listopadu 2008

Program primární prevence ve spolupráci s PPP Chomutov

Přípravná třída

Mgr. Hana Švarcová

 

6. listopadu 2008

Okresní kolo v přehazované mladších žáků

kategorie: III. - 4. ZŠ Jirkov

Mgr. Jana Pondělíčková

 

10. a 11. listopadu 2008

ASIJSKÉ DNY

Projektové vyučování pro žáky 8. A a 8. B

Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Markéta Kubešová

 

12. listopadu 2008 

Za historií mého města Chomutova

s návštěvou Městské knihovny - 3.AB

Mgr. Alena Zýková - Mgr. Eva Opálková

 

12. listopadu 2008 

Program primární prevence ve spolupráci s PPP Chomutov

 Přípravná třída

Mgr. Hana Švarcová

 

13. listopadu 2008

Školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. - 9. ročníků

Mgr. Miloš Samec - Mgr. Miloš Zelenka

 

14. listopadu 2008

Sportovní hala Chomutov - sálová kopaná

žáci 6. - 7. tříd

Mgr. Miloš Samec

 

19. listopadu 2008

Pedagogická rada - Klasifikační porada I. čtvrtletí

 

20. listopadu 2008 

Klášterecká laťka - soutěž ve skoku vysokém

ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká ul.

Mgr. Jana Pondělíčková

 

21. listopadu 2008 

Sportovní hala Chomutov - sálová kopaná

žáci 8. - 9. tříd

Mgr. Miloš Samec

 

24. listopadu 2008

"Záhadná fyzika" - tematický zájezd do Liberce

6. AB

Emil Zahálka

 

25. listopadu 2008

Program primární prevence ve spolupráci s PPP Chomutov

Přípravná třída

Mgr. Hana Švarcová

 

26. listopadu 2008

Plenární zasedání rodičů - volby nové školské rady

jídelna školy

následují třídní schůzky

Mgr. Petr Švorc - Mgr. Kateřina Průšová - Luba Lorencová

 

28. listopadu 2008

Projekt "Advent" - zahájení - 3. AB

Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková

 

28. listopadu 2008

"Regionální dějepis" - návštěva expozic městského muzea a SKKS Chomutov - 8. - 9. třídy

Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Miloš Samec

 

v průběhu měsíce listopadu

Plavecký výcvik pro žáky 2. AB a 3. AB

Plavecká škola Regena

třídní učitelky

 

*************

 ŘÍJEN 2008

 

1. října 2008

Atletický čtyřboj starších žáků 8. - 9. třídy

Letní stadion Chomutov

Mgr. Ivana Poláková

 

3. října 2008

"KDYŽ MÁŠ KAMARÁDA, MÁŠ....."

Projektový den žáků 3.AB

Mgr. Alena Zýková - Mgr. Eva Opálková

 

3. října 2008

JERONÝMOVY DNY

překladatelská soutěž NJ a AJ pro II. stupeň ZŠ

na ZŠ Chomutov, Zahradní

Mgr. Filip Jančák - Mgr. Petra Janašťáková

 

3. října 2008

BRANKA ZAVŘENÁ NA KNOFLÍK

představení v Divadle rozmanitostí Most - 2.AB

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

 

3. října 2008

Tematický zájezd do Prahy

"Vyšehrad ve starých pověstech"

projektové vyučování pro žáky 7. A

Mgr. Blanka Legnerová

Hvězdárna a výstava Titanic

pro žáky 5.B a 6.A

Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Ivana Poláková

 

7. října 2008

EKOLOGIE

návštěva skládky pevného odpadu TSMCH

Mgr. Kateřina Průšová

 

7. října 2008

Porada předsedů ŠSK ze škol Chomutovska

- klub SC 80 Beavers Chomutov -

pro OR AŠSK ČR Chomutov

zajišťuje: Josef Griml

 

8. října 2008

Státní zámek Libochovice

PUTOVÁNÍ ZA PRINCEZNOU

tematická návštěva zámku se soutěžemi - 3.AB

Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková

 

8. října 2008

Podkrušnohorský zoopark - adopce zvířat - 2.AB

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

 

9. října 2008

Atletický čtyřboj mladších žáků - krajské kolo

Atletický stadion AK Bílina - Na Kyselce od 9:00

do krajského kola postoupilo naše družstvo dívek

Mgr. Jana Pondělíčková

 

13. října 2008

Přespolní běh žákovských družstev - okresní kolo

u SŠE a stavební Na Půhoně Chomutov

od 14:00 hodin

Mgr. Ivana Poláková - Mgr. Jana Pondělíčková

 

15. října 2008

KRAJEM LUČANŮ

Návštěva skanzenu - pravěké archeologické naleziště

tematický zájezd - Březno u Loun 6.AB

Mgr. Blanka Legnerová

 

24. října 2008 

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA

Představení v Divadle rozmanitostí Most - 2.AB

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

 

1. - 31. říjen 2008

Pokračuje plavecký výcvik 2. AB a 3. AB

Plavecká škola Regena

zajišťují třídní učitelky

 

27. a 29. října 2008

Podzimní prázdniny

 

* * * * *

 ZÁŘÍ 2008

 

1. září 2008

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Přivítání žáků 1. ročníků a rodičů

atrium školy - 1.AB - školní družina

Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

Mgr. Stanislava Wiedenová a Mgr. Kamila Vaclíková - třídní učitelky

Luba Lorencová, Jitka Heclová a Vlasta Richterová - vychovatelky ŠD

 

2. září 2008

Zahájení přípravné třídy

Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

Mgr. Hana Švarcová - speciální pedagog, třídní učitelka

 

4. září 2008

Zahájení plaveckého výcviku 2. AB a 3.AB

20 výcvikových lekcí plavání

Plavecká škola Regena Chomutov

Mgr. Jarmila Nejezchlebová a Jana Rožová,

Mgr. Eva Opálková a Mgr. Alena Zýková - třídní učitelky

 

10. září 2008

Třídní schůzky - organizace školního roku

třídní učitelé všech tříd

 

od 15. září 2008

Zahájení činnosti všech zájmových útvarů

všichni vedoucí ZÚ

 

15. - 30. září 2008

Zátopkovy štafety 2008

17. ročník republikové soutěže ZŠ a SŠ

Pohár Emila Zátopka

4. - 5. třídy - "Zátopkova pětka" - 5 km štafetově

6. - 7. třídy - "Zátopkova desítka" - 10 km štafetově

8. - 9. třídy - "Zátopkův maratón" - 42 195 m štafetově

podle propozic soutěže

Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Ivana Poláková a uč. TV

 

 22. září 2008

Kráska a zvíře

Divadlo rozmanitostí Most - 5. AB

Mgr. Blanka Legnerová

 

24. září 2008

Cyklotrialové závody pro mladší žáky 2. - 5. tříd

terénní areál na školním hřišti

"O pohár Školního sportovního klubu"

 Josef Griml - předseda ŠSK při 12.ZŠ Chomutov,

Mgr. Jarmila Nejezchlebová a Jana Rožová

 

25. a 26. září 2008

Svatováclavská tradice - umučení sv. Václava a sv. Ludmily

Projektové vyučování pro žáky 6.AB

Mgr. Miloš Zelenka - společenská místnost školy

 

26. září 2008

Beachvolejbalové a nohejbalové loučení s prázdninami

Dva sportovní turnaje v areálu TJ VEROS Chomutov

pro přihlášené zájemce ze škol Chomutovska

"O pohár ŠSK při 12.ZŠ Chomutov"

Josef Griml - předseda ŠSK

Mgr. Jana Pondělíčková a Mgr. Ivana Poláková

 

30. září 2008

Atletický čtyřboj základních škol - okresní kolo

mladší žactvo 6. - 7. třídy

od 10:00 - atletický stadion Chomutov

Mgr. Jana Pondělíčková a Mgr. Ivana Poláková

 

* * * * *

 

 

 

 

Zimní liga v sálové kopané OR AŠSK ČR Chomutov

sportovní hala - starší žáci

Mgr. Miloš Samec

 

 

 

Zimní liga v sálové kopané OR AŠSK ČR Chomutov

sportovní hala - starší žáci

Mgr. Miloš Samec

 

21. ledna 2009

Okresní kolo olympiády v matematice 5. a 9. ročníky

Mgr.Patr Švorc - Mgr. Jana Babická

 

22. ledna 2009

"Bára a pohádková říše"

představení žáků 6. A pro spolužáky z I. stupně školy

Emil Zahálka a žáci 6.A

 

23. ledna 2009

"Jak se žilo za 1. republiky "

Projektový den žáků 9.A

Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Miroslava Beranová

 

27. ledna 2009

Okresní chemická olympiáda - 9. ročníky

Mgr. Kateřina Průšová

 

27. ledna 2009

Okresní dějepisná olympiáda - 9. ročníky - v DDM Chomutov

Mgr. Vladimír Šmíd

 

28. ledna 2009

"Doznívání vánočních zvonečků"

Setkání tvůrců literární soutěže "Vánoce - Zima 2008"

vyhodnocení - autorské čtení - posezení u čaje

Josef Griml

 

29. ledna 2009

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2008 - 2009

 

30. ledna 2009

Jednodenní pololetní prázdniny

 

* * * * * * * * * * *

 

 

 LEDEN 2009