Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Filip JANČÁK

filip.jancak@12zscv.cz

 

 

Pro rodiče
 
 
 ŠIKANA
 
Nejčastější znaky šikany, sledujte je u svých dětí....
 
* Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
* Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
* Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
* Nechuť jít ráno do školy (zvláště, když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
* Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
* Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
* Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spánku, např. "Nechte mě!"
* Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
* Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
* Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
* Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
* Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
* Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
* Dítě se vyhýbá docházce do školy.
* Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.
 
MÁTE- LI PODEZŘENÍ, ŽE VAŠE DÍTĚ JE ŠIKANOVÁNO, SPOJTE SE SE ŠKOLOU, PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKOU PORADNOU ČI POLICIÍ ČR.

 * * * * * * * *

 Pro žáky školy

 

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA KTERÝMKOLIV UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ, ZA ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE (Mgr. Filip JANČÁK) NEBO ZA VÝCHOVNÝM PORADCEM (Mgr. Michal ŠPERLING)!

 

 
Co je to šikanování?
 
         Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.
        Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.
 
Proč bývá člověk šikanován?
 
         Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí.
 
Jak se můžeš bránit?
         
 Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:
 
* Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.
* Svěř se svým rodičům.
* V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej např. na 286 881 059(placená linka)nebona pražskou Linku bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.
 
 
 
SVĚŘ SE, NEZŮSTANEŠ V TOM SÁM !
 
************
 
NIKDO NEMÁ PRÁVO DRUHÉMU UBLIŽOVAT ! !
 
 
SPOLUŽÁCI SE K TOBĚ CHOVAJÍ NEPŘÁTELSKY, UBLIŽUJÍ TI A TY NEVÍŠ JAK DÁL ?
 
 
VÍŠ O NĚKOM, KDO JE ŠIKANOVÁN, A JE TI HO LÍTO ?