Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Bylo vydáno organizační opatření ředitele školy ohledně ředitelského volna na 18. listopadu 2022. Celé znění naleznete v Informacích vedení školy.

Florbal žáků 6. - 7. tříd

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov,
Dům dětí a mládeže Chomutov,
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského,
Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov
 
Florbal žáků 6. - 7. tříd
Florbal žáků 8. - 9. tříd

 

 
Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK
F L O R B A L
propozice okresního kola mladších chlapců
 
Termín konání:    středa 28. listopadu 2007 
                        od 8:15 hodin
(prezence od 7:30)
Místo konání:                   tělocvična 12.ZŠ Chomutov
                                a event. další tělocvičny  dle rozpisu soutěže
              (určí podle počtu přihlášených dodatečně pořadatel a oznámí všem přihlášeným e mailem)
                                                 
Přihlášky: 
Nejpozději do 19. listopadu 2007 do 15:00
!!! Na opožděné přihlášky nebude brán zřetel !!!
Josef GRIML
12.ZŠ Heyrovského 4539 430 03 Chomutov
mobil 777 107 256
 
Kategorie:                III. – chlapci – žáci ZŠ 6.a 7. tříd ročníky 1996, 1995, 1994                                                                            
                                                           a prima a sekunda osmiletých gymnázií
-          ve věkové kategorii mohou startovat pouze žáci příslušného ročníku
-          žáci uvedeného ročníku narození (viz výše) přičemž musí být dodrženy obě podmínky – rok narození, třída
-          nesmí startovat hráči věkově mladší
 
Účastníci:                družstva složená ze  žáků jedné školy, celkový počet 12 včetně náhradníků + vedoucí družstva
 
Dresy:                       družstva hrají v dresech s číslem (uvést v soupisce)
 
Pravidla:                   hraje se dle upravených pravidel ČFbU
Hrací doba:             bude upřesněna dle počtu přihlášených družstev
Hráči v poli:             4+1 – střídání hokejovým způsobem
 
Podmínky účasti: hráči startují na soupisku potvrzenou vedením školy – viz příloha
                            / odevzdat při prezenci/
        každý účastník musí mít průkaz své zdravotní pojišťovny
        není dovolena hra s hokejkou, která má dřevěnou hůl
        brankář nesmí používat hokejku a je povinen mít celoobličejovou ochranu, je dovoleno užívat helmu
        jednotné dresy s číslem
 
Startovné:               členové AŠSK ČR  neplatí
 
Pojištění:                Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK ČR nejsou   
                                 pojištěni proti úrazům, ztrátám a krádežím. Doporučuje se využít
                                 pro případ pojistné události zákonného pojištění žáků ZŠ a SŠ
Poznámka:              Pořadatelé neručí za případné ztráty v šatnách na základních školách.
                                 Doporučuje se odevzdat cenné věci vedoucím družstev, případně je
                                 při finále odevzdat k úschově u vedoucího turnaje. Družstva startují
                                 na vlastní náklady – cestovné se neproplácí.
 
Ceny:                                    první tři družstva obdrží poháry, medaile a diplomy za umístění                       
Rozhodčí:               zajistí DDM Chomutov
 
Ředitel turnaje:      Václav ČECH – místopředseda OR AŠSK ČR Chomutov
 
Vedoucí turnaje:    Josef Griml, vedoucí ŠSK 12. ZŠ. Chomutov
 
Poznámky:              Nasazena budou nejlepší družstva z loňského ročníku.
 
Dopoledne:            Utkání mužstev ve skupinách A – B – C – D –                                                             semifinálová utkání
 
Odpoledne:            Finále nejlepších na 12.ZŠ v Heyrovského ul. Chomutov
 
Postupy:                  vítězné družstvo postupuje do regionálního kola
 
Rozlosování:          Proběhne proběhne  do 21.11.2007
 
Vyrozumění:           Všichni přihlášení budou  do 23.11.2007 vyrozuměni
                                 o zařazení do turnajových skupin (po rozlosování) a o dalších podrobnostech
                                 el. poštou  e mailem (nutno uvést v přihlášce)
Informace:               Josef Griml
                                e mail: joee@volny.cz  
                                 mobil 777 107 256
 
                                    Václav Čech
                                mobil 720 114 877
                                e mail: danvas@centrum.cz
 
SEMIFINÁLE
HRAJE SE VE SKUPINÁCH
 
skupina A - 12. ZŠ Heyrovského ul. Chomutov
 
skupina B - 4. ZŠ Kadaňská ul. Chomutov
 
skupina C -   7. ZŠ Hornická ul. Chomutov
 
skupina D - 5. ZŠ Na Příkopech Chomutov
event. budou ustaveny v případě potřeby další skupiny
( 8. ZŠ  a  event. další)
 
 
FINÁLE
12. ZŠ Heyrovského ul. Chomutov
 
 
Pro účastníky finále :
 
Vítězové skupin se ihned přesunou
na ZŠ v Heyrovského ul. Chomutov
VCHOD ZADNÍM TRAKTEM
U TĚLOCVIČEN ŠKOLY
 
   za OR AŠSK ČR Chomutov                za DDM Chomutov
       Mgr. Pavel NOBST                  Věra MACHOVÁ
      předseda OR AŠSK ČR Chomutov                  vedoucí odd. sportu DDM
 
 
 
                                       za organizátory
Václav ČECH
ředitel turnaje
 
 
 
S o u p i s k a   m u ž s t v a
 FLORBAL 2007 - 2008
OKRESNÍ FINÁLE MLADŠÍCH ŽÁKŮ III.kategorie
28. listopadu 2007
Tuto soupisku předat až při prezenci organizátorovi semifinálové skupiny !
Nezapomenout na průkazy ZP a na dodržení věkové kategorie !
Škola:______________________________________________________________
 
ŠSK:____________________________________________________________________
 
Vedoucí:_________________________________________________________________
 
6. - 7. ročníky ZŠ (nar. 1996, 1995, 1994)
a prima a sekunda osmiletých gymnázií
 

č.
č.dresu
příjmení a jméno
dat. nar.
podpis
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROHLÁŠENÍ VEDENÍ ŠKOLY
Žáci uvedení na soupisce mužstva jsou žáky jedné školy, jsou zdraví a mohou se zúčastnit florbalového turnaje.
 
 
V ………………………............ dne ……………………….
 
 
 
 
Vedoucí mužstva …………………………………                 
………………………………………….
                                                                                                         za vedení školy (podpis, razítko)
PŘIHLÁŠKA
na okresní finále ve florbalu mladších žáků  kategorie: III. dne 28.11.2007
 
Ve smyslu propozic okresního finále ve florbalu žáků kategorie: III.
 
p ř i h l a š u j e m e
 
družstvo žáků naší školy
 
škola: ………………………………………………………………………..
 
ŠSK ………………………………………………………………………….
 
Vedoucí družstva …………………………………………………………
(doprovod, trenér nebo osoba pověřená vedením školy)
 
 
Kontakty: ……………………………………………………………………
telefony, e maily a další kontakty pro urychlení komunikace
 
 
Zaslat nejpozději e mailem do 19. 11. 2007 do 15:00
na adresu  joee@volny.cz 
telefon 777 107 256
 
Připomínky:
 
 
 
Odesílá: ……………………………………………………………………..
 

Vyplní pořadatel :

 
 
Došlo dne: …………………   v …………………….. hodin

Archivní weby

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy