Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

INFORMACE PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

     V souladu s usnesením ŠR ze dne 16.11.2006 byli tři členové ŠR dne 28.11.2006 k dispozici rodičům ve společenské místnosti školy.
     Vzhledem k malému zájmu rodičů (jedna matka za hodinu a půl) navrhne předseda ŠR na dalším zasedání Rady se dále nezabývat založením aktivu rodičů (neformální "SRPŠ") při naší ZŠ.
     Na dotaz přítomné matky, jak je to s rekonstrukcemi ploch před školou (tzv.revitalizace Jitřenky) - tlumočíme informaci magistrátu, že tato stavba by měla proběhnout v příštím roce - právě se jedná o jejím zařazení do plánu investičních akcí pro rok 2007. O konkrétním harmonogramu stavby budeme rodiče včas informovat.

Ing. Oldřich MORAVEC

předseda školské rady