Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Bylo vydáno organizační opatření ředitele školy ohledně ředitelského volna na 18. listopadu 2022. Celé znění naleznete v Informacích vedení školy.

Akce v roce 2006 - 2007

AKCE V MĚSÍCI :

 

ČERVEN 2007

 

1. června 2007

DEN DĚTÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ŠKOLY

v areálu školního hřiště a zahrady

vychovatelky ŠD, třídní učitelky a žáci 6.A

1. června 2007

Vývoj divadla - divadlo jednoho herce

představení v kině Praha Chomutov

žáci 2. stupně a třídní učitelé

2. - 9. června 2007

Škola v přírodě - ozdravný pobyt žáků 1. A a 1. B

Babylon u Domažlic

Mgr. Alena Zýková - Mgr. Eva Opálková

4. a 5. června 2007

Dopravní výchova - dopravní hřiště

pro 4. a 5. třídy

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová - Mgr. Milan Märc

4. - 11. června 2007

MÁME SPOLEČNÉ KOŘENY III.

Pobyt žáků z družební školy Skadarlija ze srbského Bělehradu

Dlouhodobý projekt naší školy

Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Filip Jančák - Mgr. Blanka Legnerová

a další učitelé dle rozpisu programu pobytu srbských dětí a učitelů

6. června 2007

Stanice ZYFERUS - UKÁZKY DRAVCŮ

Školní hřiště - pro žáky celé školy

Mgr. Kateřina Průšová

6. června 2007

PERŠTEJNSKÁ ANTUKA

Volejbalový turnaj smíšených družstev 3 + 3 v Perštejně

Mgr. Jana Pondělíčková

6. června 2007

Mostecký Aquapark

zúčastní se i žáci ze školy Skadarlija v Bělehradě

Daniel Lísa

4. - 8. června 2007

Instalace výstavy loutek z dětské tvůrčí výtvarné soutěže

Mgr. Miroslava Beranová - Jana Rožová - Hana Brzobohatá

Mgr. Eva Hrstková - Josef Griml a kol.

6. června 2007

Porada pedagogů

Plán práce před zakončením školního roku 2006 - 2007

Mgr. Miloš Zelenka

7. června 2007

Příprava žáků na soutěž

4 x 4 pro 4 o Chomutovsku - žáci 9. ročníku

Mgr. Miloš Samec

8. - 9. června 2007

Festival netradičního a pouličního divadla a hudební festival

OTEVŘENO

9. června 2007

KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

Slavnostní vernisáž výstavy a setkání úspěšných tvůrců loutek s oceněním těch, které navrhla odborná porota

CELODENNÍ PROGRAM

pro děti z celé České republiky

pod záštitou

Ing. Mgr. Ivany ŘÁPKOVÉ

primátorky města Chomutova

garant soutěže: Josef Griml

11. - 27. června 2007

Výstava KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

loutky z dětské tvůrčí výtvarné soutěže, které vytvořily děti z více jak 90 škol v celé ČR

otevřena pro veřejnost v prostorách školy

pondělí - pátek 8:00 - 15:00

po domluvě lze i jinak

13. - 15. června 2007

HRY TŘETÍHO TISÍCILETÍ v Perštejně

Tradiční sportovní akce pořádaná okresní radou AŠSK ČR Chomutov,

ŠSK Perštejn, ZŠ Perštejn a Perštejnem

"Sportovní loučení se školním rokem"

Mgr. Jana Pondělíčková - Josef Griml

13. června 2007

Městské divadlo Chomutov

P. I. Čajkovskij : Labutí jezero

baletní představení žáků ZUŠ Chomutov

13. června 2007 od 14:00

NEŽ PŮJDOU DO ŠKOLY

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Mgr. Miloš Zelenka, Mgr. Jarmila Nejezchlebová a Jana Rožová

18. června 2006

Porada předsedů předmětových komisí

19. června 2007

Tematický zájezd - Karlovy Vary - 3.B

Mgr. Stanislava Wiedenová

19. června 2007

Tematický zájezd "Příběh hradu"

Praha - Národní muzeum - 4. A a 4. B

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

20. června 2007

Okresní finále v tenisu žáků ZŠ

"O pohár ředitelky 13. ZŠ Chomutov"

ZŠ Chomutov, Březenecká ul.

Mgr. Jana Pondělíčková a přihlášení žáci

21. června 2007

Znalostní soutěž 4 x 4 pro 4 o Chomutovsku

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

pro čtyřčlenná družstva ze základních škol

Mgr. Miloš Samec - Josef Griml (člen poroty)

 

22. června 2007

Beachvolejbalový turnaj družstev chlapců a dívek

"O pohár ŠSK při 12. ZŠ Chomutov"

pro přihlášená mužstva ve volejbalovém areálu VEROS Chomutov

Mgr. Jana Pondělíčková - Josef Griml 

 

22. června 2007

PAŠERÁCKOU STEZKOU DO NĚMECKA

tematická akce pro žáky 8. - 9. tříd

Mgr. Blanka Legnerová - Mgr. Miroslava Machová

25. června 2007

VÝLETY TŘÍD

Roztoky u Prahy - Levý Hradec - Mgr. Miloš Samec - 6. A

Radenov - třídenní pobyt pod stanem - Mgr. Filip Jančák - 9. B

Teplice - botanická zahrada a hvězdárna - Mgr. Kateřina Průšová - 5. A

25. června 2007

Sportovní olympiáda žáků 2. ročníků

hřiště školy

Mgr. Marta Kochlöflová - Jitka Heclová

26. června 2007

Fotbalový turnaj v Březně u Chomutova

" O pohár ředitele ZŠ Březno u Chomutova"

mladší i starší žáci

Mgr. Miloš Samec

26. června 2007

VÝLETY TŘÍD

Krásný Dvůr - Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková - 1.A a 1.B

Karlovy Vary - Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová - 4 A a 4. B

Suchdol - Mgr. Kamila Vaclíková - 3. A

Krásný Dvůr - dvoudenní - Mgr. Blanka Legnerová - 9. A

28. června 2007

Putování Bezručovým údolím - pěší výlet na přehradu Kamenička

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

28. června 2007 od 9:00 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA SKUTEČNÉ ŠKOLÁKY

Loučení žáků 9. tříd se školou a předávání žezla žákům 1. tříd

od 9:00 v atriu školy - tradiční akce pro žáky 1. tříd a rodiče

28. června 2007

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

Loučení žáků 9. ročníků se školou, spolužáky a učiteli

Mgr. Blanka Legnerová - Mgr. Filip Jančák

29. června 2007

Závěrečné vysvědčení školního roku 2006 - 2007

třídní učitelé

29. června 2007

12:00

Slavnostní zakončení školní docházky žáků 9. ročníků

Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy

Mgr. Blanka Legnerová a Mgr. Filip Jančák - třídní učitelé

* * * * *

 

V předchozím období 

školního roku 2006 - 2007

se v naší škole uskutečnilo :

 

v KVĚTNU 2007

 

 2. - 10. května 2007

Škola v přírodě

Rekreační středisko "SKLÁRNA" Žihle

vedoucí ŠvP Mgr. Miloš Zelenka

12 pedagog. pracovníků - třídy dle rozpisu

14. - 19.května 2007

Škola v přírodě Nový Bor

žáci 8.A + žáci ze ZŠ Kadaňská,Chomutov

vedoucí ŠvP Mgr. Jana Pondělíčková

18. května 2007

Jak se tvoří kniha ?

Beseda s bývalým žákem školy Martinem Bocianem o tom,

jak připravoval knihu o 60 leté historii chomutovského hokeje.

Dvě besedy pro žáky 2. stupně školy

19. května 2007

S volejbalem u přátel v Annabergu

Přátelský volejbalový turnaj učitelů v SRN

garant: Mgr. Filip Jančák

23. května 2007

Pracovní porada pedagogů

24. května 2007

"O pohár primátorky města Chomutova"

Bambiriáda 2007 - florbalový turnaj

ve sportovní hale SKZ Chomutov

zajišťuje Mgr. Milan Märc a DDM Chomutov

- účast našeho mužstva -

24. května 2007

Krajské kolo ve volejbalu starších dívek Teplice

Naše mužstvo je vítězem okresu a reprezentuje školu i Chomutovsko

Mgr. Jana Pondělíčková

BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHU NAŠICH VOLEJBALISTEK

VICEMISTRYNĚ ÚSTECKÉHO KRAJE

Naše dívky se umístily na skvělém 2. místě a prohrály jen těsně po velikém boji až ve finále turnaje !

! VÝZNAMNÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH !

24. května 2007

Pohár rozhlasu v atletice

okresní přebor mladších a starších žáků

zajišťuje Daniel Lísa

27. května 2007

Tematický zájezd žáků 4. tříd

Praha - Pražský hrad

Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová

28. května - 1. června 2007

Turisticko sportovní a ozdravný pobyt

Třeboňsko - 7. A

Mgr. Jana Plachá

 * * * * *

v DUBNU 2007

4. dubna 2007

Pracovní porada pedagogů

4. dubna 2007 od 9:00

Městské divadlo Chomutov

DĚTSKÁ SCÉNA 2007

Krajská přehlídka dětských divadelních

a loutkářských souborů a recitačních kolektivů

Ústeckého kraje

( Josef Griml )

4. dubna 2007

Slavnostní večeře ke Dni učitelů

( Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy )

5. - 6. dubna 2007

Tvorba a editace školního vzdělávacího programu

(Mgr. Blanka Legnerová a všichni pedagogové školy)

6. - 8. dubna 2007

Softballový turnaj kadetů

( Petr Engel )

10. dubna 2007

Kontrolní den ředitele školy - BOZP

11. dubna 2007

NA KOLECH KOLEM SVĚTA

Beseda s cyklocestovateli Lucií Kovaříkovou

a Michalem Jonem o jejich cestě kolem světa

(s autogramiádou)

společenská místnost školy od 9:00

(Josef Griml - v rámci projektu "Cestujeme po světě)

11. dubna 2007

Okresní finále ve volejbalu starších chlapců

ZŠ Krušnohorská Jirkov

( Mgr. Jana Pondělíčková )

 

11. dubna 2007

Pracovní porada pedagogů

14:00 - společenská místnost školy

 

12. dubna 2007

ŠKOLA HLEDÁ SUPERSTAR

Pěvecká soutěž pro žáky školy

( Mgr. Jana Plachá - dokumentace Josef Griml)

13. dubna 2007

Předolympijský softbalový turnaj žáků v Lounech

( Petr Engel )

13. dubna 2007

Lounsko - zeměpisná exkurze pro 7. - 8. třídy

(Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Petr Švorc)

13. - 14. dubna 2007

Volby do Senátu PČR

13. - 23. dubna 2007

Prověrky BOZP - 2007

18. dubna 2007

Čtvrtletní pedagogická klasifikační rada

společenská místnost školy

19. dubna 2007

Okresní finále ve volejbalu starších žákyň

ZŠ Krušnohorská Jirkov

Dívky zvítězily a postoupily do krajského kola

( Mgr. Jana Pondělíčková )

21. dubna 2007

DEN ZEMĚ

Pochod Poohřím - 4.A a 4.B 

(Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová)

21. dubna 2007

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

DĚTSKÁ SCÉNA 2007

Krajská přehlídka dětských sólových recitátorů

 Ústeckého kraje

( Josef Griml )

24. dubna 2007

DEN SPORTU V CHOMUTOVĚ

sálová kopaná (2. - 3. tř. a 3. - 4.tř.)

atletický trojboj chlapců a dívek 4. - 5.tř.

plavecká liga škol

(Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Miloš Samec)

25. dubna 2007

DIVADÝLKO 2007

9. ročník nesoutěžní přehlídky dramatické tvořivosti

žáků speciálních škol

od 9:00 hodin

pořadatel: Základní škola speciální a Mateřská škola

Palachova ul. Chomutov

Záštita nad přehlídkou patronátní školy

Kulturní a společenské středisko Zahradní, Chomutov

(zajišťuje: Josef Griml a chlapci z 9. B)

25. dubna 2007

Testy CERMAT pro žáky 5. ročníku

(Mgr. Miloš Samec)

25. dubna 2007

Ekocentrum Chomutov - 6.A a 6.B

Třídění odpadů

(Mgr. Kateřina Průšová)

25. dubna 2007

Třídní rodičovské schůzky

I. stupeň 15:30 - 16:30

II. stupeň 16:00 - 17:00

26. dubna 2007

Plavecké odpoledne na aquadromu v Mostě

14:00 - 18:00

(Mgr. Jana Pondělíčková - Daniel Lísa - Petr Engel)

30. dubna 2007

KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

Uzávěrka soutěžních prací dětské tvůrčí výtvarné soutěže.

Pod záštitou primátorky Statutárního města Chomutova

Ing. Mgr. Ivany Řápkové

a pod patronací Divadla rozmanitostí Most

( Josef Griml )

* * * * *

 v BŘEZNU 2007

1. března 2007

Povídání o antikoncepci

Beseda se studenty Střední zdravotnické školy v Chomutově

pro žáky 7. - 8. ročníků

(Mgr. Kateřina Průšová a Mgr. Jana Plachá)

5. března 2007

MASOPUSTNÍ DOZNÍVÁNÍ

Výstava prací žáků školy z projektu měsíce února

"Návraty k lidovým tradicím"

MASOPUST 2007

10:00 - vernisáž a ocenění aktivity jednotlivých tříd

Výstava otevřena do konce března ve vstupní hale školy.

Pondělí - pátek 8:00 - 15:00 (do 9.3.) a potom po jarních prázdninách do 30.3.2007

(garant projektu: Josef Griml - program pro vernisáž: Mgr. Jana Plachá)

fotografie z vernisáže ve fotogalerii

5. března 2007

10:00 při vernisáži výstavy

Ocenění nejúspěšnějších recitátorů ze školního kola

DNE POEZIE 2007

účast ve školním kole : 52 žáků 

(Mgr. Miloš Zelenka - Josef Griml)

 

SOUTĚŽ

ROZLOUČENÍ SE ZIMOU - PŘIVÍTEJME JARO

lidové tradice: Vyrobíme Moranu

O nejzajímavější Moranu

(tvůrčí soutěž pro všechny třídy školy - školní časopis FELIX)

7. března 2007

AUSTRÁLIE

multimediální dokument

kino Praha Chomutov

(Mgr. Jana Pondělíčková)

7. března 2007

Porada pedagogických pracovníků

7. března 2007

Tvůrčí výtvarná dílna

v keramické dílně pro děti, rodiče a veřejnost

(Mgr. Alena Zýková)

7. března 2007

Zasedání výchovné komise

(Mgr. Michal Šperling ZŘŠ - Mgr. Marta Kochlöflová)

8. března 2007

Zasedání školské rady

10. - 18. března 2007

Jarní prázdniny okresu Chomutov

20. března 2007

Okrskové kolo ve vybíjené

smíšená mužstva žáků 4. - 5. tříd

Asociace školních sportovních klubů ČR - Chomutov

účast: 12. ZŠ Chomutov, 4. ZŠ Chomutov a 9. ZŠ Chomutov

(Mgr. Stanislava Wiedenová)

21. března 2007

Kontrolní den 1. náměstka primátorky Chomutova

Ing. Jana Řeháka

21. března 2007

ŠKOLA HLEDÁ SUPERSTAR

Školní pěvecká soutěž a zábavná show

(Mgr. Jana Plachá - Mgr. Petr Švorc)

přeloženo na duben

 

22. března 2007

Okresní finále ve florbalu žáků 4. - 5. tříd ZŠ

JUNIOR FLORBAL CUP 2007

ve spolupráci s AŠSK ČR Chomutov

(skupiny dle přihlášek a rozlosování)

(Josef Griml)

 

24. března 2007

Volejbalový turnaj učitelských mužstev škol Chomutovska.

Tradiční akce Chomutovska ke Dni učitelů.

Turnaj se hraje ve skupinách na jednotlivých školách Chomutovska.

(za ZŠ Heyrovského Chomutov - Mgr. Jana Pondělíčková)

 

24. - 25. března 2007

Noční výsadek  

Branně - turistická akce žáků 4.A

(Mgr. Jarmila Nejezchlebová)

28. března 2007

"Návraty k lidovým tradicím"

VÍTÁNÍ JARA - UPÁLENÍ MORANY

zazpívají žáci 7.A

pro žáky I. stupně

školní zahrada v 10:00

(Josef Griml - Mgr. Jana Plachá a pedagogové I. stupně)

25. - 31. března 2007

Lyžařský výcvikový kurz - II. běh

"Severka" - Klínovec v Krušných horách

12. ZŠ a 4. ZŠ Chomutov

(Mgr. Jana Pondělíčková)

zrušeno

31. března - 1. dubna 2007

NOC S ANDERSENEM

" S Andersenem do pohádky, pohrát si a ráno zase domů zpátky".

Noční pohádková škola pro žáky 1.A a 1.B

Redakce školního časopisu FELIX a aktivisté

(připojíme se k dalším realizátorům této akce po celé republice i v Evropě)

(Josef Griml - Mgr. Alena Zýková - Mgr. Eva Opálková)

Krajské akce :

4. dubna 2007

v Městském divadle Chomutov

Krajskou přehlídku dětských divadelních a loutkářských souborů

a recitačních kolektivů Ústeckého kraje

DĚTSKÁ SCÉNA 2007

pod záštitou primátorky Statutárního města Chomutova

Ing. Mgr. Ivany Řápkové

21. dubna 2007

ve Středisku knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Krajskou přehlídku dětských sólových recitátorů Ústeckého kraje

DĚTSKÁ SCÉNA 2007

pod záštitou primátorky Statutárního města Chomutova

Ing. Mgr. Ivany Řápkové

* * * * * * 

  v ÚNORU 2007

 

Projekt měsíce:

V průběhu měsíce února 2007 bude realizován projekt :

"Návraty k lidovým tradicím"

Masopustní zvyky, obyčeje, lidové tradice...

"Masopuste, masopuste, do kola nás holky pusťte !"

podle projektu - celá škola

(garant projektu: Josef Griml)

* * * * *

1. února 2007

Testování studijních dovedností žáků 9. ročníků

CERMAT

Mgr. Miloš Samec - výchovný poradce

2. února 2007

Jednodenní pololetní prázdniny žáků ZŠ

6. února 2007

Beseda s cestovatelem

" Čerstvé vzpomínky na cesty po Vietnamu "

vypráví : Ing. Jaroslav Jarolímek

společenská místnost školy 9:00 - 11:00

Mgr. Jana Pondělíčková

fotografie z besedy najdete ve fotogalerii

 

7. února 2007

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Školní vzdělávací program - průřezová témata

společenská místnost školy - od 12:00

Mgr. Blanka Legnerová - koordinátor ŠVP

lektoři: PaedDr. Karel Tomek

Mgr. Anna Doubková

INFRA, s.r.o. Vzdělávací agentura Třebíč

12. - 17. února 2007

Zimní lyžařský výcvikový kurz  I. běh

chata Severka Klínovec v Krušných horách

Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Milan Märc

14. února 2007

Jednání výchovné komise školy

dle zápisu z jednání poslední pedagogické rady

14:00

Mgr. Michal Šperling a třídní učitelé

14. února 2007

Jednání předmětových komisí

14:00 - dle plánů předsedů PK

21. února 2007

Staročeská masopustní zabíjačka

v rámci projektu "Návraty k lidovým tradicím"

7:00 - 16:00

Vladivoj Macák - Josef Griml - Jitka Faranová

21. února 2007

Přednáška pro žáky 8. - 9. ročníků

"Činnost čs. kontrarozvědky v letech 1948 - 1989"

společenská místnost 10:00 - 12:00

lektor: Mgr.Pourová - Centrála vojenské zpravodajské služby Praha

Mgr. Miloš Zelenka

21. února 2007

Instruktáž

"Jak pracovat s naší interaktivní tabulí"

13:30 učebna IV.A

Mgr. Jarmila Nejezchlebová

21. února 2007

Ukončení rekonstrukce cvičné školní kuchyňky

Kolaudace po rekonstrukci

Mgr. Miloš Zelenka - Hana Brzobohatá

 

23. února 2007

Okresní kolo olympiády - dějepis

Dům dětí a mládeže Chomutov od 8:30

Mgr. Miloš Zelenka

 

26. února 2007

Městské divadlo v Mostě - VIII.A

muzikál MY FAIR LADY 

Mgr. Jana Pondělíčková

26. února 2007

Masopustní taneční karnevalové pondělí

tělocvična školy od 13:00

Mgr. Stanislava Wiedenová - Mgr. Miroslava Machová a kol.

27. února 2007

M A S O P U S T

Masopustní průvod maškar školou a sídlištěm

Masopustní vystoupení jednotlivých tříd

Hudba, tanec, lidové tradice ...

Vyvrcholení únorového projektu

všichni učitelé - Josef Griml a kol.

28. února 2007

DĚTSKÁ SCÉNA 2007

DEN POEZIE

Školní kolo v recitaci žáků základní školy

společenská místnost školy od 14:15

Mgr. Jana Plachá, Josef Griml a členové poroty

28. února 2007

Uzávěrka přihlášek na střední školy - žáci 9. ročníků

Mgr. Miloš Samec

Nadále probíhá dětská tvůrčí výtvarná soutěž

KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

podle žákovského projektu pro školní rok 2006 - 2007

uzávěrka soutěže : 30. dubna 2007

viz kapitola "Tvůrčí výtvarná soutěž" na našem webu

* * * * *

 

v LEDNU 2007

 

PF * 2007

3. ledna 2007

Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Pracovní porada (14:30 - společenská místnost školy)

 

5. ledna 2007

Školní liga sálové kopané - starší žáci

2. kolo skupina "B"

( 3.ZŠ Chomutov, 13. ZŠ Chomutov, ZŠ Březno u Chomutova,

12. ZŠ Chomutov, 2. ZŠ Jirkov, 3. ZŠ Jirkov )

fotografie reprezentantů školy mladších i starších žáků je ve fotogalerii

Sportovní hala Chomutov

začátek turnaje ve 13:30 hod.

Mgr. Miloš Samec

8. - 20. ledna 2007

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků

zajišťují vyučující 1. stupně ZŠ

DOPORUČENÍ:

Doporučujeme rodičům, aby se předem ohlásili.

9. ledna 2007

Filmové představení v kině Praha (3. - 6. roč.)

"Po stopách kapitána Morgana"

Mgr. Stanislava Wiedenová

10. ledna 2007

akce přeložena na středu

7. února 2007 

Školní vzdělávací program - akce DVPP

pro členy pedagogického sboru školy

společenská místnost školy od 14:00

Mgr. Blanka Legnerová

17. ledna 2007

PROJEKTOVÝ DEN IX.AB

"Jak se žilo za 1. republiky"

Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Blanka Legnerová

fotoreportáž z projektového dne najdete ve fotogalerii

12. ledna 2007

Městská sportovní hala Chomutov

3. kolo sálové kopané ml. žáků

Mgr. Miloš Samec

 

16. ledna 2007

Volejbalový turnaj smíšených mužstev ( 3 + 3 )

"O pohár ŠSK při 12. ZŠ Chomutov"

pro předem přihlášená mužstva

Josef Griml - Mgr. Jana Pondělíčková

fotografie z turnaje najdete ve fotogalerii

 

17. ledna 2007

Třídní schůzky rodičů

15:30 - 16:30

16:00 - 17:00

 

18. ledna 2007

Jednání školské rady

od 15:00 - společenská místnost školy

pro nemoc předsedy ŠR se zasedání neuskuteční

Příští zasedání ŠR dle plánu 29.3.2007

19. ledna 2007

Městská sportovní hala Chomutov

3. kolo v sálové kopané - st. žáci

Mgr. Miloš Samec

 

26. ledna 2007

Ukázky Capueiry pro 7. - 9.ročníky

skupinu vede Jaroslav Němec

pro hodinu tělesné výchovy

Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Miloš Samec

 

19. - 20. ledna 2007

Zápis žáků do I. ročníku pro školní rok 2007 - 2008

Souhrnná informace je umístěna na webu školy

fotografie ze zápisu najdete ve fotogalerii

25. ledna 2007

ředitelský den

TVORBA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ŠVP - projekty a průřezová temata

pro všechny pedagogické pracovníky školy

8:00 - 16:30

 

22. ledna 2007

Městské divadlo v Mostě

"Pták Ohnivák a liška Ryška"

od 10:00 - pro žáky 1. - 6. ročníků

Mgr. Eva Opálková

 

24. ledna 2007

Pedagogická rada školy

prospěch a chování žáků - 1. pololetí školního roku

společenská místnost školy od 14:00

30. ledna 2007

Městské divadlo Most - VIII.A

Alois Jirásek "Lucerna"

Mgr. Jana Pondělíčková

30. ledna 2007

Slavnostní předávání prvního vysvědčení s besídkou pro rodiče

I.A a I.B

společenská místnost školy - od 15:00

Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková

fotodokumentace - Josef Griml

fotografie ze slavnostního předávání prvního vysvědčení najdete ve fotogalerii

31. ledna 2007

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2006 - 2007

předají třídní učitelé v poslední vyučovací hodině

31. ledna 2007

Aquadrom v Mostě

"Plavání v Mostě pod mostem"

od 14:00 hodin

Mgr. Jana Pondělíčková - Daniel Lísa

 * * * * *

v PROSINCI 2006

 

1. prosince 2006

Divadlo rozmanitostí Most

VÁNOČNÍ POHÁDKA

2.AB - 3.AB - 4.B

(Mgr. Stanislava Wiedenová a třídní učitelky)

 

1. prosince 2006

      Projektový den 1. A 

KAMARÁDI

(Mgr. Eva Opálková)

4. prosince 2006

PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM DO KRUŠNÝCH HOR

Ostrov n.O. - Jáchymov - "Ježíškova pošta" Boží Dar

 - Klínovec - hotel "Nástup" od Klínovcem

(Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Petr Švorc)

8. A - 7.AB

(fotografie ze zájezdu najdete ve fotogalerii)

5. prosince 2006

Mikulášská nadílka v patronátní škole

Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova ul.

(Mgr. Filip Jančák - Josef Griml - Barbora Kyselková - Kamila Kučerová - Lucie Tlačvodová - Karolína Mikešová - Tereza Holá)

(fotografie z Mikulášské nadílky v patronátní škole najdete ve fotogalerii)

5. - 6. prosince 2006

LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ

Přírodopisná soutěž ve škole SCHOLA HUMANITAS v Litvínově

( 6 žáků a Mgr. Kateřina Průšová)

(fotografie z Litvínovského Choroše najdete ve fotogalerii)

6. prosince 2006

Projektový den 1. A

ZIMA

(Mgr. Eva Opálková)

6. prosince 2006

Pracovní porada pedagogického sboru 7:00

(Mgr. Miloš Zelenka - ředitel školy)

6. prosince 2006

Výroba vánočních dárků  2. A - 3. B

Dům dětí a mládeže Chomutov 

(Mgr. Romana Šíchová - Mgr. Stanislava Wiedenová)

 

6. prosince 2006

PEČEME VÁNOČNÍ PERNÍČKY

společné pečení rodičů a dětí 1.AB

(Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková) 

7. prosince 2006

Antikoncepce včera a dnes...  7.AB a 8.tř.

Osvětová akce Střední zdravotnické školy Chomutov

(Mgr. Kateřina Průšová)

7. prosince 2006

Instalace adventního kalendáře

nám. 1.máje Chomutov - Vánoční náměstí

(Hana Brzobohatá)

9. - 16. prosince 2006

I. běh

Školní lyžařský výcvikový kurz

s lyžařskými závody

chata Severka Klínovec v Krušných horách

(Mgr. Jana Pondělíčková)

LV pro nepříznivé sněhové podmínky se uskuteční v náhradním termínu - březen 2007

12. prosince 2006

Divadlo rozmanitostí Most

VÁNOČNÍ POHÁDKA

1. AB  (Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková)

13. prosince 2006 14:00

Školní vzdělávací program

pracovní dílna pedagogického sboru

(Mgr. Blanka Legnerová - koordinátor)

14. prosince 2006

Kombinovaná tématická exkurze 9.AB

Židovské muzeum - Parlament ČR - Divadlo Semafor

(Mgr. Filip Jančák - Mgr. Blanka Legnerová)

15. prosince 2006

Vánoční turnaj v malé kopané

zúčastní se družstva starších a mladších žáků

Správa sportovních zařízení - Městská sportovní hala Chomutov

(Mgr. Miloš Samec)

14. a 15. prosince 2006

HRAJEME POHÁDKY MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

"O princezně Mucholapce"

"O dvanácti měsíčkách"

hrají žáci 4. tříd - společenská místnost školy

(Mgr. Jarmila Nejezchlebová - Jana Rožová)

fotografie najdete ve fotogalerii

15. prosince 2006

termín ukončení inventarizace

(Jitka Faranová - Jitka Macáková a správci kabinetů)

16. prosince 2006

Florbalový turnaj na podporu NsP Chomutov

ve spolupráci se Správou kulturních zařízení Chomutov

(Mgr. Bedřich Fryč - Jiří Chaloupka)

16. - 21. prosince 2006

II. běh

Školní lyžařský výcvikový kurz

s lyžařskými závody

chata Severka - Klínovec v Krušných horách

(Mgr. Miloš Zelenka)

LV pro nepříznivé sněhové podmínky se uskuteční v náhradním termínu - únor 2007

18. prosince 2006

Test čtenářské gramotnosti - 6.A

SKKS - Městská knihovna

Vánoční trhy Chomutov

(Mgr. Miloš Samec)

20. prosince 2006

Uzávěrka předběžných přihlášek na tvůrčí soutěž

KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

(Josef Griml a redakce FELIX)

Uzávěrka soutěže byla prodloužena do 31. 1. 2007

20. - 21. prosince 2006

Vánoční keramický trh ve škole

vánoční prodej výrobků kroužků z keramické dílny

(Mgr. Eva Opálková - Mgr. Alena Zýková a děti)

20. - 21. prosince 2006

Vánoční besídky tříd pro rodiče a přátele školy

(třídní učitelé a třídy 1.AB - 2.B - 3.B - 4.AB)

21. prosince 2006

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

pro mladší žáky (4. - 6.tř.) a starší žáky (7. - 9.tř.) - 4 kategorie

velká tělocvična školy - pro přihlášené

(ŠSK při 12.ZŠ a Josef Griml)

fotografie z turnaje najdete ve fotogalerii

21. - 22. prosince 2006

Tradiční Vánoce ve škole  - 9.AB

slavnostní večeře - noční hry

(Mgr. Filip Jančák - Mgr. Blanka Legnerová)

22. prosince 2006

VÁNOCE VE ŠKOLE

předprázdninové vítání Vánoc a loučení s rokem 2006

(Mgr. Jana Plachá)

fotografie z akce "Vánoce ve škole" najdete ve fotogalerii

Vedení školy, všichni pedagogové a správní zaměstnanci, přejí krásné prožití vánočních svátků a do roku 2007 všechno jen to nejlepší.

V roce 2007 se s vámi budeme zase rádi setkávat na webových stránkách naší školy. 

* * * * *

v  LISTOPADU 2006

1. listopadu 2006

Vyhlášení velké dětské tvůrčí výtvarné soutěže

KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK

"Cesta k pohádce začíná v loutkovém divadle"

Tvoříme loutky ve formátu 3 D

Žákovský projekt redakční rady školního časopisu FELIX

KOUZELNÝ DĚTSKÝ SVĚT

1. 11. 2006 - 30. 4. 2007

PRO DĚTI V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

(podle propozic na webu)

soutěž probíhá, zájemci zasílají přihlášky

1. listopadu 2006

Divadlo rozmanitostí Most

KRÁSKA A ZVÍŘE

 

1. - 2. listopadu 2006

Halloweenový noční strašidlácký rej

( Mgr. Filip Jančák a děti )

7. listopadu 2006

VZDĚLÁVÁNÍ 2006

Prezentační výstava středních škol Chomutovska

Městská sportovní hala

8. - 9. třídy

10. listopadu 2006

Městské divadlo Most

KLADIVO NA ČARODĚJNICE

13. listopadu 2006

Vernisáž výstavy obrazů z tvorby kolegyně

Mgr. Miroslavy Beranové

... NITERNÍ ZÁLEŽITOST ...

MALBY 1998 - 2006

(foayer a společenská místnost školy)

10:00 - MALÁ VERNISÁŽ pro žáky školy

                 a autogramiáda pro děti

17:00 - VELKÁ VERNISÁŽ pro veřejnost

vystoupí skupina OKLEP ZUŠ Chomutov

13. - 24. 11. 2006

otevřeno pondělí až pátek 8:00 - 15:00

(fotografie z vernisáže jsou na webu)

15. listopadu 2006

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Orientace v prostředí knihovny

(Mgr. Blanka LEGNEROVÁ - tematicky pro V.A)

16. listopadu 2006

Tematický zájezd zeměpis - přírodověda

LIBERECKO

Ještěd, botanická zahrada

v rámci projektu POZNÁVÁME SVOJI VLAST

(VIII.A + VII.AB)

(fotografie z tématického zájezdu najdete ve fotogalerii)

16. listopadu 2006

Zasedání školské rady

ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

(společenská místnost školy)

 

do 16. listopadu 2006

příprava na školní kolo

 DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 

(Mgr. Miloš SAMEC - Mgr. Miloš ZELENKA)

20. listopadu 2006

Beseda s ekologickým aktivistou

pro IV. A a IV. B

(Mgr. Jarmila NEJEZCHLEBOVÁ)

 

22. listopadu 2006
14:00 společenská místnost školy

PEDAGOGICKÁ RADA
Výsledky klasifikace v 1. čtvrtletí školního roku 2006 - 2007

22. listopadu 2006

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
Orientace v prostředí knihovny

(Mgr. Miroslava MACHOVÁ - tematicky pro VI.B)

23. listopadu 2006

Okresní kolo ve florbalu starších žáků

kategorie: IV. - chlapci z 8. - 9. tříd

PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ DLE ROZLOSOVÁNÍ

od 8:00 semifinálová skupina

od 12:30 finále

Školní sportovní klub při 12.ZŠ Chomutov

Okresní rada AŠSK ČR v Chomutově

(Josef GRIML - Mgr. Milan MÄRC)

fotografie z turnaje jsou ve fotogalerii

28. listopadu 2006

Třídní schůzky

s třídními učiteli a vyučujícími

29. listopadu 2006

Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

kategorie: III. - chlapci ze 6. - 7. tříd

PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ DLE ROZLOSOVÁNÍ

od 8:00 semifinálová skupina

od 12:30 finále

Školní sportovní klub při 12.ZŠ Chomutov
Okresní rada AŠSK ČR v Chomutově

(Josef GRIML - Mgr. Milan MÄRC)

fotografie z turnaje najdete ve fotogalerii

29. listopadu 2006

Aquapark Most

plavecký výcvik - zájezd

(Mgr. Jana PONDĚLÍČKOVÁ - Daniel LÍSA)

30. listopadu 2006

Zahraniční tematický zájezd

DRÁŽĎANY

PRO ZÁJEMCE  - konverzace, památky

(Mgr. Miroslava MACHOVÁ - Mgr. Michal ŠPERLING)

(fotografie z tématického zájezdu - fotoreportáž - najdete ve fotogalerii)

* * * * * *

v ŘÍJNU 2006

 3. října 2006

Jednání školské rady

(zápis na webu)

 

5. října 2006

Městské divadlo Most

BILBO PYTLÍK

 

29. září - 7. října 2006

MÁME SPOLEČNÉ KOŘENY II.

pokračování projektu

Návštěva žáků školy ve škole Skadarlija v Bělehradě

(Mgr. Jana Pondělíčková - Mgr. Filip Jančák)

(na webu si můžete prohlédnout "Fotografické zážitky ze Srbska)

 

12. října 2006

Městské divadlo Most

BEATLES

( Mgr. Blanka Legnerová - Mgr. Filip Jančák )

 

17. října 2006

Divadlo rozmanitostí Most

AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU...

 

19. října 2006

RYCHLÁ KOLA - VE VŮNI BENZÍNU

setkání s motoristickým sportem - ukázky

Roman Keřka - Mistr ČR v autokrosu - bugginy

Vladimír Terešák jr. - motokros

závody do vrchu a na okruhu

( 15:00 - zadní trakt areálu školy)

(Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.)

 

20. - 21. října 2006

27. - 28. října 2006

Volby do Senátu Parlamentu ČR a komunální volby 2006

(ve škole volební místnosti)

 

26. - 27. října 2006

Školní vzdělávací program - strategie a kompetence

(přípravné práce - dílna - všichni pedagogové školy)

  * * * * * *

v ZÁŘÍ 2006

4. září 2006

Zahájení školního roku

Vítání žáků 1. ročníků

(Mgr. Miloš Zelenka - Mgr. Eva Opálková, Alena Mgr.Zýková,

Josef Griml, Vlasta Richterová, Luba Lorencová, a žákyně 9. tř.

- Vanessa Plavjaniková, Jana Stocková, Kateřina Segešová) 

(fotografie jsou k prohlédnutí na webu)

11. - 15. září 2006

VII. A - Kryštofovy Hamry

motivační výjezd s výukou

(Mgr. Jana Plachá, Mgr. Jana Babická)

(fotografie lze prohlédnout na webu)

15. září 2006

"Volejbalové loučení s prázdninami"

Beachvolejbalový turnaj dvojic chlapců a dívek ZŠ

"O pohár ŠSK při 12. ZŠ Chomutov"

areál TJ VEROS od 8:00

(pro předem přihlášené)

(Josef Griml, Mgr. Jana Pondělíčková)

(fotografie jsou k prohlédnutí na webu)

16. září 2006

Přátelský turnaj dospělých

volejbal - beachvolejbal - tenis

areál TJ VEROS

(12.ZŠ Chomutov - Annaberg - Lázně Bohdaneč - MIX Chomutov)

(Mgr. Filip Jančák a kolektiv ped.sboru)

(fotografie jsou k prohlédnutí na webu)

od 17. září 2006

POHÁR EMILA ZÁTOPKA

Zátopkovy štafety 2006

sportovní areál školy

5 km - 10 km - maratón

(uzávěrka 4.10.2006 - AŠSK ČR)

(učitelé TV a Mgr. Jana Pondělíčková, Josef Griml)

Republikové výsledky:

1. místo

štafeta žáků IV.A a IV.B - 5 km

74. místo

štafeta žáků V. tř. - 5 km

62. místo

štafeta žáků VI. - VII. tříd - 10 km

39. místo

štafeta žáků VIII. - IX. tříd - maratón  

18. - 22. září 2006

VI. A - Kryštofovy Hamry
motivační výjezd s výukou

(Mgr. Miloš Samec - Daniel Lísa)

(fotografie najdete ve fotogalerii)

18. září 2006

Atletický čtyřboj žáků 8. - 9. ročníků

letní stadion Chomutov

(Daniel Lísa)

19. září 2006

Rodičovské schůzky

Seznámení s koncepcí Školního vzdělávacího programu

(třídní učitelé a další členové ped. sboru)

20. září 2006

Cyklistické závody pro žáky 2. - 5. ročníků

závody zručnosti a vytrvalosti - cyklokros

ve sportovním areálu školy od 8:30

( Josef Griml a Mgr. Stanislava Wiedenová )

(Fotografie z akce najdete v sekci Akce měsíce)

29. září - 7. října 2006

(změna původního termínu)

zájezd do Bělehradu (Srbsko)

výměnný pobyt žáků ve škole SKADARLIJA v Bělehradě

projekt "Máme společné kořeny"

(Mgr. Filip Jančák, Mgr. Jana Pondělíčková, Mgr. Miloš Zelenka - koordinace)

(Fotografické zážitky ze srbského putování najdete na webu)

25. září 2006

Atletický čtyřboj žáků 6. - 7. ročníků

letní stadion Chomutov

( Mgr. Miloš Samec )

Archivní weby

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy