eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Stránka

A jdeme do NICH !

A jdeme do NICH !

Losuje se s Anabergem o míč

Losuje se s Anabergem o míč

A začaly tvrdé volejbalové boje

A začaly tvrdé volejbalové boje

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pozor, přátelé, v dáli letí míč !"


Stránka