Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

 

Přehled  zájmových útvarů

pro žáky 1. – 5. ročníku ve školním roce  2006   -  2007

 

Název

 

 

 

Počet žáků / typ

 NP – nepovinný

 ZU – kroužek

 ŠD - družina 

Určeno pro

 ( věk, pohlaví )

 

 

Vyučující

 

 

 

Den a čas konání

 

SPORT

 

 

 

 

 

 

 

Florbal

 

 

 

Viz II.st.

 

 

5. - 9. roč

 

 

Mgr. Milan Märc

 

 

pátek

 14 – 15

 

 

Softbal

 trénink

 

 

Viz. II .st

 

 

5.- 9. roč

 

 

SC 80

 p. Petr Engel

 

 

ÚT, PÁ

 15.30 – 17

 

 

Volejbal

   trénink

 

 

Viz II.st.

 

 

5.-7. roč -D

 

 

 

 

 

TJ VEROS

 Mgr. Filip Jančák

 

 

 

středa

 14.30 - 16

 

 

5.-7. roč -CH

 

 

 

TJ VEROS

 V. Zítek

 

pondělí

15.30 - 17

 

 

Pohybové hry

 D + Ch

 

19/ZU

 

 

2. – 4. roč.

 

 

Mgr. Stanislava Wiedenová

 

 

tředa

 13.30  -  14.30

 

TVOŘIVOST

 

 

 

 

 

 

 

Loskutáček

 

 

9/ŠD

 

 

Školní družina

 

 

Luba Lorencová

 

 

ST, ČT

 15 – 16

 

Výtvarná tvořivost

 

 

20/ZU

 

 

3. – 5. roč.

 

 

p.uč.

Jana Rožová

 

ÚT

 13 -  14  

Malování a modelování

 

9/ŠD

 

 

Školní družina

 

 

Vlasta Richterová

 ŠD

 

PO, ÚT

 15  -  16

 

Keramika

 

12+19/ZU

 

1. – 5. roč.

 

 

Mgr.

 Eva Opálková

 

 

Středa

 13 -  15  

Keramika

 

 

16+16/ZU

 

 

1. – 5. roč.

 

 

Mgr.

 Alena Zýková

 

čtvrtek

 13- 15

 

Dramatika

 

 

 

Viz II.st.

 

 

4. – 9. roč.

 

 

Mgr. Jana Plachá

 

 

čtvrtek

14  -  15

 

ZNALOST

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy práce

 na PC

 

NP/

 

 

3. – 5. roč

 

 

p.uč.

Daniel Lísa

 

Úterý

 15 - 16

 

Angličtina

 /začátečníci -2 sk./

 

16+17/ZU

 

 

1. roč.

 

 

Mgr. Jarmila Nejezchlebová

 

PO, ČT

 13.30  -  14

 

Angličtina

 /mírně pokroč. -2/

 

 

16+14/ZU

 

 

1.- 2.  roč.

 

 

Mgr.

  Marta Kochlöflová

 

 

PO, ČT

 13-  14

 

 

Němčina

 

 

/ začátečníci/

 

9

 

 

1.  roč.

 

 

p.uč.

Jana Rožová

 

 

PO, ČT

 13.30  -  14

 

 

INPU

 

3

 

 

SVPU

 

 

Mgr. Jarmila Nejezchlebová

 

 

Úterý

 13.15 - 14

 

 

 Přehled zájmových útvarů

 pro žáky 6. – 9. ročníku  ve školním roce  2006  -  2007

 

Název

 

 

 

 Počet ž. / typ

 

NP – nepovinný

ZU – kroužek

 

Určeno pro

 ( věk, pohlaví)

 

 

Vyučující

 

 

 

Den a čas konání

 

SPORT

 

 

 

 

 

 

 

Kopaná

 

 

17/ZU

 

 

6.-9. roč.

 

 

Mgr. Miloš Samec

 

 

 čtvrtek

 14 -  15

 

Florbal

 

116/ZU

 

 

6.-9. roč

 

 

Mgr. Milan Märc

 

 

pátek

 14 – 15

 

Softbal

 

 

trénink

 

 

 

 

5.- 9. roč

 

 

SC 80

 

 

p. Petr Engel

 

 

PO, PÁ

 

 

15.30 – 17

 

 

Volejbal

 

 

  trénink

 

 

 

 

5.-7. roč

 

 

 

 

 

 

8. -9. roč.

 

 

TJ VEROS

 

 

Mgr. Filip Jančák

 

 

V.Zítek

 

 

PO,ST

 

 

     14   -  15.30

 

 

15.30 - 17

 

 

TJ  VEROS

 Jarolímková,Hon.

 

    PO, ÚT, ST, PÁ

         17 - 19

 

TVOŘIVOST

 

 

 

 

 

 

 

Dramatika

 

 

 

 

5. – 9. roč.

 

 

Mgr. Jana Plachá

 

 

čtvrtek

 14  -  15

 

Výtvarná tvořivost

 Keramika

 

 

 

 

6. – 9. roč.

 

 

p.uč.

Hana Brzobohatá

 

 

Středa

 14 .00 -  15.30

 

 

Školní noviny

 FELIX

 

 

24

 

 

6. – 9. roč.

 

 

p. uč. Josef Griml

 

 

Redakční harmonogram

 schůzky redakční rady

 

ZNALOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý čtenář

 

 

 

 

2. – 9. roč.

 

 

Mgr.

Kamila Vaclíková

 

Středa

 13  -  15